Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Wróbel Katarzyna, Wesołowski Łukasz
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: polski
Strony: 58 - 59
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski
Istotnym elementem zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę są zbiorniki. Zbiorniki mogą magazynować wodę surową dostarczaną bezpośrednio z ujęcia, stacji uzdatniania lub sieci dystrybucyjnej. Umiejscowienie zbiorników jest uzależnione od wielu czynników, w tym roli jaką pełnią w systemie zaopatrzenia w wodę. Jednym z narzędzi oceny warunków hydraulicznych pracy sieci wodociągowej jest modelowanie numeryczne. Na rynku obecne są liczne programy narzędziowe. Jednym z bardziej popularnych pośród nich jest program Epanet 2PL. Program umożliwia przeprowadzanie symulacji pracy sieci, z uwzględnieniem obiektów istniejących i projektowanych, w tym zbiorników wodociągowych, w wybranym przez użytkownika okresie czasu. Przeprowadzenie symulacji pracy sieci z uwzględnieniem projektowanego zbiornika zapasowo-wyrównawczego, umożliwia dokonanie analiz co do celowości jego budowy w istniejącym systemie wodociągowym. Artykuł prezentuje fragment analizy wykonanej dla potrzeb przedsiębiorstwa wodociągowego. Badany system zasila w wodę ok. 15 tys. miasto oraz kilka przyległych mniejszych miejscowości. Projektant systemu zaopatrzenia w wodę przewidział tu dwa współpracujące ze sobą zbiorniki wodociągowe, zasilane w wodę z zespołu 6 studni głębinowych. W trakcie realizacji projektu, zrezygnowano jednak z budowy drugiego zbiornika. Po kilkunastu latach, podjęto analizy, co do zasadności budowy drugiego zbiornika. Pierwszy etap prac polegał na budowie modelu numerycznego sieci wodociągowej rozpatrywanej miejscowości. Model zbudowano we współpracy z przedsiębiorstwem wodociągowym. Na jego podstawie określono warunki hydrauliczne panujące w sieci dystrybucyjnej w różnych warunkach poboru wody. Dodatkowo, dla celów analizy związanej z oceną celowości budowy drugiego zbiornika wodociągowego zbudowano drugi model, odzwierciedlający układ zasilania zbiorników w wodę. Zgodnie z pierwotnym projektem, drugi – projektowany zbiornik, przyjęto jednakowy ze zbiornikiem istniejącym. Do badań wykorzystano stosowane przez przedsiębiorstwo konfiguracje pracy zespołu studni. Na potrzeby symulacji założono pracę jednego lub dwóch zbiorników pracujących jednocześnie. Badania symulacyjne przeprowadzono dla 72 wariantów pracy jednego zbiornika oraz 72 wariantów jednoczesnej pracy dwóch zbiorników, przy założonej konfiguracji pracy zespołu studni i pomp II-go stopnia wykorzystywanych w warunkach zróżnicowanego poboru wody przez jej odbiorców: maksymalnego, średniego i minimalnego. Badania symulacyjne pozwoliły na określeniu czasu napełniania i opróżniana zbiornika oraz czasu zatrzymania wody w zbiorniku. Przeprowadzone symulacje pozwoliły na weryfikację i wskazanie korzystnego wariantu poziomu napełnienia wody w zbiorniku w określonym czasie oraz analizę czasu magazynowania wody w przypadku pracy jednego zbiornika oraz w przypadku pracy dwóch zbiorników. W efekcie przeprowadzonych symulacji, okazało się, że budowa drugiego zbiornika, z punktu widzenia układu hydraulicznego, jest niepotrzebna. Biorąc pod uwagę kwestie niezawodnościowe autorzy zaproponowali rozważenie koncepcji budowy drugiego, mniejszego zbiornika w innej części systemu wodociągowego. Zbiornik ten powinien być zintegrowany z własnym zespołem studni oraz pomp II-go stopnia.