Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Protection of a Well-Known Trademark and the Territoriality Principle in Polish Law and Federal US Law (Comparative Law Analysis)
Autorzy: Sitko Joanna
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2019
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 2
Strony: 12 - 24
Bazy: IC Journals Master List | BazEkon
Efekt badań statutowych TAK
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W odróżnieniu od rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo własności przemysłowej, w federalnym prawie amerykańskim nie wprowadzono do postanowień Lanham Act przepisu pozwalającego na ochronę znaków powszechnie znanych jako osobnej kategorii oznaczeń. Znaki te chronione są w ramach tzw. doktryny znaków powszechnie znanych. Celem artykułu jest zatem porównanie rozwiązań przyjętych w obu systemach prawnych w zakresie ochrony znaków powszechnie znanych. Istotną kwestią jest zbadanie, czy przedstawione rozwiązania realizują wytyczne płynące z umów międzynarodowych oraz, czy stanowią one wyłom od zasady terytorialności właściwej dla prawa znaków towarowych, czy też raczej wpisują się w nią. Należy bowiem zauważyć, że stosownie do wytycznych płynących z właściwych przepisów konwencji paryskiej oraz TRIPS znaki towarowe powszechnie znane powinny być chronione ze względu na sam fakt uzyskania przymiotu notoryjności na danym terytorium (niezależnie od tego, czy są używane lub zarejestrowane na tym terytorium). Ponadto zakreślenie wytycznych, według których należy definiować pojęcie znaku powszechnie znanego, stanowi również asumpt do porównania tej kategorii oznaczeń ze znakiem towarowym renomowanym. De lege lata obserwuje się tendencję zmierzającą do ujednolicenia definicji obu tych oznaczeń.
Unlike the solutions adopted in the Industrial Property Law Act, in federal law of the US, namely in the Lanham Act, there is still no provision enabling protection of well-known trademarks as a separate category of designations. These trademarks are protected under the so-called ‘well-known marks’ doctrine. This article aims to compare the solutions adopted in both legal systems in the field of well-known trademarks. It is important to examine whether the presented solutions implement the guidelines contained in international agreements and whether they constitute a departure from the territoriality principle, which applies to trademark law, or rather fit in with the principle. We should observe that in accordance with the guidelines contained in the relevant provisions of the Paris Convention or TRIPS Agreement, well-known trademarks should be protected due to the very fact that they have achieved the feature of being well-known in a given territory (regardless of whether they are used or registered in that territory). Moreover, specification of the guidelines on defining the notion of a well-known (famous) trademark is also an encouragement to comparing this category of designations with that of reputed trademarks. De lege lata we can observe a trend towards unifying the definitions of both kinds of designations.