Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Dumała Sławomira
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Arkusze wydawnicze: 0,5
Język: polski
Strony: 110 - 118
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: Po opublikowaniu
Data opublikowania w OA: 15 września 2018
Abstrakty: polski | angielski
W powietrzu, poza składnikami stanowiącymi jego niezmienny skład, znajduje się wiele elementów niepożądanych, m.in. zanieczyszczenia. Środkami aktywnymi zapobiegającymi zagrożeniom zdrowotnym związanych z ich obecnością jest likwidowanie źródeł emisji, odpowiednia wentylacja, filtracja, sterylizacja wykorzystująca właściwości dezynfekujące promieniowania UVC, proces utleniania fotokatalitycznego lub ozonowanie.Liczne badania potwierdzają, że promieniowanie UVC unieczynnia wirusy, komórki bakterii i zarodniki grzybów. Skuteczność procesu zależy od natężenia światła, czasu ekspozycji oraz długości fali. Wliteraturze odnaleźć możemy wiele prac związanych z wykorzystaniem UVC do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni lub powietrza. Badacze koncentrowali się w nich między innymi na określeniu skuteczności procesu na wybranych szczepach bakterii, czybadaniu wpływu wybranych czynników na żywotność i moc lamp (wiek, cykle włączania i wyłączania, temperatura otoczenia i prędkość powietrza, wilgotność). Z uwagi na coraz szersze zastosowanie lamp w układach przepływowych, kolejnym parametrem wpływającą naskuteczność procesu sterylizacji UVC okazał się sposób ich montażu względem strumienia powietrza.W pracy przedstawiono wpływ ułożenia lamp na proces sterylizacji powietrza. Badania przeprowadzono wukładzie przepływowym, dla bakterii Micrococcus luteusidwóch konfiguracji lamp –prostopadłej irównoległej względem przepływającego strumienia powietrza.
In the air, apart from the components constituting its unchanging composition, there are many undesirable elements, including pollution. The active measures that prevent health risks related to their presence are the elimination of emission sources, adequate ventilation, filtration, sterilization using UVC disinfectant properties, photocatalytic oxidation or ozonation.Studies confirm that UVC radiation inactivates viruses, bacterial cells and fungal spores. The effectiveness of the process depends on the intensity of light, the time of exposure and the wavelength. In the literature, we can find many studies on the use of UVC to remove impurities from surfaces or air. Researchers focused on the effectiveness of disinfection in selected bacterial strains, or the influence of selected factors on the life and power of lamps (age, on and off cycles, ambient temperature and airspeed, humidity). Due to the increasing use of lamps in flow systems, another parameter affecting the efficiency of the UVC sterilization process was the method of their assembly in relation to the air stream.The paper presents the effect of lamp placement on the air sterilization process. The tests were carried out in a flow system, for Micrococcus luteusbacteria and two lamp configurations –perpendicular and parallel to the air flow.