Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
15
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Generacje rozwoju outsourcingu informatycznego w Polsce
Autorzy: Słoniec Jolanta, Motyka Sabina, Kaczorowska Anna
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2018
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 4
Wolumen/Tom: 17
Strony: 141 - 155
Bazy: CEEOL | AGRO | IC Journals Master List | BazEkon | EBSCO Business Source Complete
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 grudnia 2018
Abstrakty: polski | angielski
Artykuł przedstawia badanie rozwoju outsourcingu informatycznego (ITO) w dużych organizacjach w Pol-sce. Na podstawie przedstawionych w literaturze przedmiotu generacji rozwoju outsourcingu podjęto próbęopracowania generacji rozwoju outsourcingu informatycznego. Wyróżniono trzy generacje rozwoju ITO. Główne założenie badawcze sformułowano następująco: rozwój branży ITO odbywa się zgodnie z kolej-nością generacji rozwoju ITO. Sformułowano także trzy założenia szczegółowe, w których szczegółowo odniesiono się do działań i funkcji zaliczonych do poszczególnych generacji. W celu ustosunkowania się do założeń przeprowadzono badania ankietowe firm – odbiorców ITO. Zrealizowane badania własne i przygo-towane analizy umożliwiły potwierdzenie przyjętych założeń. Potwierdzenie rozwoju ITO zgodnie z gene-racjami ITO świadczy o harmonijności rozwoju branży. Możliwe kierunki dalszych badań dotyczą nowych form usług ITO, związanych z trzecią generacją rozwoju branży.
The paper presents a study on the development of IT outsourcing (ITO) in large organizations in Poland. Based on the generations of outsourcing development presented in the literature, an attempt was made to develop the generation of IT outsourcing. Three generations of ITO development have been identified. The main research assumption was formulated as follows: The development of the ITO industry is carried out in accordance with the generation order of ITO development. Three detailed assumptions were also formulated. Each of them was referred to activities and functions included in individual generations. In order to address the assumptions, questionnaire surveys of ITO companies were carried out. Our own studies and analyses made it possible to confirm the adopted main and detailed assumptions. Confirmation of the ITO develop-ment in line with the ITO generations testifies to the harmonious development of the industry. Possible direc-tions for further research concern new forms of ITO services related to the third generation of the ITO field development