Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Autorzy: Strycharczuk Magdalena, Szostak Paulina, Jasińska Marta, Łagód Grzegorz
Rok wydania: 2012
Język: polski
Źródło: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock
Miasto wystąpienia: Płock
Państwo wystąpienia: POLSKA
Efekt badań statutowych NIE
Abstrakty: polski | angielski
W celu zapobiegania nadmiernemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, niezbędne jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości wprowadzanych do nich substancji zanieczyszczających oraz prowadzenie analiz jakościowych i ilosciowych monitorujących stężenia wybranych zanieczyszczeń. Jeżeli do wód powierzchniowych odprowadzane są oczyszczone ścieki stały monitoring umożliwia szybkie reagowanie na pojawiające się problemy eksploatacyjne w oczyszczalni, co z kolei zapobiega nadmiernemu zanieczyszczaniu i eutrofizacji odbiornika, jak również ma istotny wpłya na sprawność procesu samooczyszczania wód. Mając powyższe na uwadze podjęto badania dotyczące poziomu wskaźników zanieczyszczeń (BZT5 i ChZT) oraz pH w wodach rzeki Bystrzycy przed, w punkcie zrzutu oraz za zrzutem oczyszczonych ścieków, poddanych procesowi oczyszczania w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków "Hajdów" w Lublinie.
In order to prevent excessive pollution of surface water, it is necessary to take steps to reduce the amount of pollutants entering them and conducting qualitative and quantitative analysis to monitor the concentration of selected pollutants. If purified wastewater are discharged into the surface water continuos monitoring allows rapid response to emerging operational problems at the WWTP. This could also prevent excessive pollution and eutrophication of the receiver. The physical-chemical measurements have a significant influence on the efficiency of the water self-purification process. Considering the above mentioned, studies were undertaken for the content of pollutants in the Bystrzyca river before, at the point of discharge and the discharge of treated wastewater, subjected to a purification process in the mechanical-biological WWTP "Hajdow" in Lublin.