Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Chomiuk Edyta , Jaromin Katarzyna, Łagód Grzegorz
Rok wydania: 2012
Język: polski
Źródło: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock
Miasto wystąpienia: Płock
Państwo wystąpienia: POLSKA
Efekt badań statutowych NIE
Abstrakty: polski | angielski
Przedstawione opracowanie dotyczy badań wartości ciepła spalania paliw alternatywnych, takich jak brykiet ze słomy oraz osady ściekowe, przedstawionych na tle podobnych badań prowadzonych dla węgla brunatnego. Na wstępie pracy zaprezentowane zostały informacje dostępne w literaturze przedmiotu związane teamtycznie z ciepłem spalania wymienionych surowców. W dalszej części zawarte zostały dane odnoszące się do miejsca i sposobu poboru prób oraz metody wyznaczania ciepła spalania za pomocą kalorymetru KL-11 "Milkando".W końcowej części pracy w nawiązaniu do przeglądu literatury omówione zostały wyniki pomiarów. Wyznaczone średnie wartości ciepła spalania poszczególnych surowców zestawiono ze sobą w tabelach i na wykresie oraz porównano je między sobą. Pracę zamykają podsumowanie oraz wnioski.
Presented paper refers to research on the heat of combustion of lignite in comparison with dried sewage sludge and straw briquettes. Moreover paper provides literature information thematically related to the heat of combustion of mentioned materials. The nex part of the elaboration is related to the determination of where and how sampling was conducted. Subsequently the methods of heat of combustion determination using calorimeter KL-11 "Mikado" on the laboratory equipment of the Faculty of Environmental Engineering LUT are described. The final part provides an discussion of obtained research results. Elaborated average calorific value of the individual raw materials are compiled in the tables and the graph and compared with each other. As a final step, the summary and conclusions are presented.