Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Autorzy: Girol Anna, Jaromin Katarzyna, Ziemichód Krzysztof, Łagód Grzegorz
Rok wydania: 2012
Język: polski
Źródło: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock
Miasto wystąpienia: Płock
Państwo wystąpienia: POLSKA
Efekt badań statutowych NIE
Abstrakty: polski | angielski
Obecnie głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki komunalne i przemysłowe oraz spływy z intensywnie nawożonych obszarów rolniczych. Główną role przy usuwaniu ze ścieków rozpuszczanych zwiążków organicznych oraz biogenów odgrywa obecnie technologia osadu czynnego. jednym z ważniejszych parametrów decydujących o pracy osadu czynnego jest jego jakość. Świadczy o niej wielkość i kształt kłaczków, a także struktura zbiorowisk organizmów wchodzących w jego skład. Parametry osadu, w tym również liczebności pierwotniaków ocenić można za pomocą analizy mikroskopowej, która prowadzona może być w oparciu o metody manualne jak i systemy automatyczne i półautomatyczne wykorzystujące odpowiednie programy komputerowe. Dlatego niniejsza praca przedstawia możliwości wykorzystania metod komputerowych w analizie obrazów wykonanych przy użyciu mikroskopu na przykładzie obliczeń biomasy orzęsków osadu czynnego. Analiza prowadzona była trzema metodami pomiarowymi, na materiale biologicznym pochodzącym z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie.
The main role in treating wastewater treatment from the diluted organic compounds and biophile elements is played by technology with use of the activated sludge. One of the most important parameters of activated sludge work is the quality of sludge - size and shape of flocks, as well as the communities of organisms falling within its composition. The parameters of sludge may be evaluated by microscopic analysis using the proper computer programs. Therefore this paper present the possibility of using computer methods in the analysis of pictures carried out with using a microscope on the example of the calculations of biomas ciliate in activated sludge. The analysis was carried out with three measurement methods on biological material selected in the WWTP "Hajdow" in Lublin city, Poland.