Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk
Rok wydania: 2013
Język: polski
Źródło: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów.
Państwo wystąpienia: POLSKA
Efekt badań statutowych NIE
Abstrakty: polski
Oczyszczalnie ścieków są źródłem jednych z bardziej uciążliwych zanieczyszczeń powietrza pod względem zapachowym. Każdy proces oczyszczania ścieków emituję zapachowo-czynne substancje chemiczne do otoczenia, szczególnie odnosi się to do procesów beztlenowych. Tym co utrudnia pomiary chemiczne uciążliwości zapachowych ścieków jest zmienność ich składu w czasie. Dodatkowo na uciążliwość zapachową obiektów jakimi są oczyszczalnie wpływają parametry takie jak: warunki pogodowe, ukształtowanie terenu itp. Do pomiarów odorowych zanieczyszczeń powietrza coraz częściej wykorzystywane są systemy wieloczujnikowe. Z uwagi na ich zasadę działania, pomiary można powiązać z charakterem zapachu odczuwanym przez ludzi. Celem pracy jest opis sposobów pomiaru jakościowych i ilościowych parametrów odorowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z biologicznego reaktora typu SBR przy zastosowaniu matrycy czujników gazu typ MOS oraz sztucznych sieci neuronowych. Reaktory SBR pozwalają na redukcję stężenia substancji organicznych oraz biogenów takich jak związki węgla, azotu, fosforu podczas fazy aktywnej reakcji obejmującej mieszanie i napowietrzanie. Oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego odbywa się w fazie sedymentacji a następnie fazie dekantacji. Pomiarów odorowych zanieczyszczeń powietrza dokonano po wielodniowej fazie beztlenowej stagnacji bioreaktora, symulującej awarię. Pobór próbek powietrza wykonywany był dla fazy nadpowierzchniowej podczas przywracania warunków tlenowych, kiedy emisja związków złowonnych jest największa. Z uwagi na zawartość wilgoci, próbki osuszane były za pomocą rurki nafionowej z granulowanym pochłaniaczem żelowym. Dla próbek wykonywano pomiary zanieczyszczenia powietrza za pomocą matrycy czujnikowej opartej na czujnikach typu MOS (TGS Figaro seria 2600). Stężenie zapachowe próbek powietrza zmierzone zostało za pomocą olfaktometru dynamicznego TO7 Ecoma, wykorzystując metodę tak/nie, zgodnie z PN-EN-13725 „Jakość powietrza – oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Pomiar stężenia siarkowodoru wykonano przenośnym chromatografem gazowym Photovac Voyager. Do interpretacji wyników wykorzystano sztuczne sieci neuronowe typu perceptron jednowarstwowy: modele klasyfikacyjne do klasyfikacji odorów na poszczególne typy i modele regresyjne do stężenia zapachowego. Do wizualizacji poszczególnych stanów pracy reaktora SBR wykorzystano również analizę głównych składowych PCA. Badania wskazują, iż wykorzystując matrycę czujnikową oraz sztuczne sieci neuronowe można oszacować stężenie zapachowe zanieczyszczonego powietrza pochodzącego z reaktora typu SBR.