Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Transformation, re-adjustment or modernization? Introduction of the PL-EVRF2007-NH vertical reference frame to districts
Autorzy: Banasik Piotr, Borowski Łukasz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2019
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 12
Strony: 13 - 16
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Publikacja dotyczy aktualnego problemu wprowadzenia nowego układu wysokości PL- -EVRF2007-NH do geodezyjnych zasobów powiatowych. Przedstawiono w niej zalety i wady sposobów realizacji tego zadania, zawartych w zaleceniach GUGiK. Dla prawie 60% powiatów, które dotychczas nie zajęły się tym zadaniem, wybór odpowiedniego sposobu (lub sposobów) ma kluczowe znaczenie w zachowaniu terminu, a także prawidłowego gospodarowania środkami budżetowymi. W publikacji poddano ocenie szacowane przez GUGiK koszty przeprowadzenia niezbędnych prac przygotowawczych, pomiarowych i obliczeniowych. Ponadto zwrócono uwagę na pewne nieścisłości zawarte w zaleceniach, dotyczące przygotowania do ponownego wyrównania archiwalnych obserwacji niwelacyjnych
The article concerns the current problem of introducing a new vertical reference frame PL-EVRF2007-NH to district’s geodetic data. It presents the advantages and disadvantages of various manners of implementing this task listed in the recommendations of GUGiK. For almost 60% of districts that have not yet dealt with this issue choosing the right way (or ways) is crucial in meeting the deadline, as well as in the proper management of budget funds. The publication evaluates the costs of carrying out the necessary preparatory, measurement and calculation work as estimated by GUGiK. In addition, some inaccuracies in the recommendations regarding preparation for re-adjustment of archival levelling observations were pointed out