Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Диагностика частотной области изоляции трансформатора
Autorzy: Gutten Miroslav, Šebok Milan, Korenčiak Daniel, Brnčal Peter, Kubiš Matej , Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2019
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski | rosyjski
Numer czasopisma: 4
Wolumen/Tom: 10
Strony: 353 - 359
Web of Science® Times Cited: 2
Bazy: Web of Science | DOAJ | Google scholar
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 listopada 2019
Abstrakty: angielski | rosyjski
The first part of paper deals with the base information about diagnostics of power transformers. In this part are presented differently insulating methods, for example method of recovery voltage method, method of polarization and depolarization currents and chromatographic analysis. The second part of paper deals use of method of frequency domain spectroscopy for oil power transformers. This method is used in analysis insulating condition of power transformer with system of oil-paper. It was found, that the results of these tests are highly impacted by the operating temperature during the experimental measurement. Moisture and conductivity between insulating paper and oil in an insulating system are highly dependent from temperature. In the other part, the paper presents experimental results of the frequency diagnostic measurement for a real single-phase traction transformer 110/27 kV at different operating temperatures and states (with oil and without). Finally in the last part, the paper presents comparing frequency insulating measurements among several the same single-phase transformers 110/27 kV.
В первой части статьи приведены базовые сведения о методах диагностики силовых трансформа-торов. В этой части представлены различные методы исследования изоляции, в частности, метод вос-становления напряжения, метод токов поляризации и деполяризации и метод хроматографического анализа. Во второй части статьи рассмотрено использование метода частотной спектроскопии для масля-ных силовых трансформаторов. Данный метод использован для анализа состояния изоляции силовых трансформаторов с системой масло-бумага. Определено, что на результаты такого анализа значи-тельное влияние оказывает температура окружающей среды при проведении измерений. Влажность и проводимость между бумажной изоляцией и маслом существенно зависят от температуры. Далее в статье приведены экспериментальные результаты диагностических частотных измерений для однофазного тягового трансформатора 110/27 кВ при различных значениях температуры окружа-ющей среды и в различных состояниях (с маслом и без масла). В завершающей части статьи выполнено сравнение результатов частотных измерений несколь-ких однотипных однофазных трансформаторов 110/27 кВ.