Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
High Voltage Engineering Research and Development Center EnergoTech Lublin as a response to challenges of the 21st century energetics
Autorzy: Węgierek Paweł, Kacejko Piotr, Konarski Michał
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2019
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 9
Wolumen/Tom: 87
Strony: 4 - 9
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przybliżono najważniejsze wyzwania, jakie obecnie stoją przed polską elektroenergetyką w aspekcie poprawy standardów jakościowych dystrybucji energii elektrycznej oraz wyposażenie i możliwości techniczne Centrum Badawczo-Rozwojowego Inżynierii Wysokonapięciowej EnergoTech Lublin, powstałego dzięki współpracy naukowej i biznesowej Politechniki Lubelskiej z firmą EnergoTech Lublin. Działalność Centrum obejmująca szeroko rozumianą diagnostykę i monitoring parametrów linii kablowych i napowietrznych średniego i wysokiego napięcia oraz aparatury łączeniowej przeznaczonej do tych sieci jest odpowiedzią na te wyzwania i próbą rozwiązania najważniejszych problemów z nimi związanych. W nowo utworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym będą prowadzone zaawansowane prace badawczo-rozwojowe obejmujące m.in.: – poprawę niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej przez przeciwdziałanie awariom sieci elektroenergetycznych, – zwiększenie zakresu informacji pozyskiwanych z sieci elektroenergetycznych w celu lepszego monitorowania i zarządzania nimi, – diagnostykę stanu pracy poszczególnych elementów sieci w celu kompleksowej analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych, – wykorzystanie systemów łączności cyfrowej do kompleksowego zarządzania systemem dystrybucji energii elektrycznej, – automatyzację procesu analizy danych pomiarowych w celu zwiększenia szybkości i precyzji działań diagnostycznych.
The article presents the most important challenges currently facing the Polish energy sector in the aspect of improving the quality standards of electricity distribution as well as equipment and technical capabilities of the EnergoTech Lublin Research and Development Center for High Voltage Engineering, resulting from scientific and business cooperation of the Lublin University of Technology with EnergoTech Lublin. The activities of the Center covering broadly defined diagnostics and monitoring of medium and high voltage cable and overhead lines as well as switchgear dedicated to these networks is a response to these challenges and an attempt to solve the most important problems related to them. The newly created Research and Development Center will carry out advanced research and development works, including: – improving the reliability of supplying electricity to consumers by preventing power grid failures.