Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Wpływ składu chemicznego na mikrostrukturę i odporność na zużycie powłok cermetalowych Ni-5% Al/Al2O3 -40% TiO2 natryskanych metodą płomieniową poddźwiękową
Autorzy: Hejwowski Tadeusz, Łabacz-Kęcik Anna
Rok wydania: 2009
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 30
Strony: 414 - 417
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
Flame subsonic spraying is capable of depositing dense cermet coatings. Incorporation of ceramics into the coating increases erosion resistance for mass fractions of Al2O3-40% TiO2 below 40%. In the 3-body abrasion test, the mass losses of cermet coatings were found greater than for either Ni-5% Al or Al2O3 -40% TiO2 coating which was caused by the dominating effect of microstructure. The microstructure of cermet coating expressed in terms of splat shape factor, pore shape factor and porosity volume fraction depended on the chemical composition of the feedstock material. Large values of ceramic grain shape factor (over 1.5) corresponded to high wear resistance. Effect of surface roughness, pores and cracks on mass loss in wear tests was proven in SEM examinations.
Natryskiwanie płomieniowe poddźwiękowe umożliwia wytwarzanie powłok o stosunkowo nieznacznej porowatości. Wprowadzenie ceramiki do materiału powłoki zwiększa odporność na erozję dla udziałów objętościowych Al2O3-40% TiO2 poniżej 40%. Wyznaczone w badaniach ścieralności ubytki masy powłok cermetalowych były wyższe od ubytków masy powłok Ni-5% Al oraz Al2O3-40% TiO2, co było spowodowane istotnym wpływem mikrostruktury. Mikrostruktura powłoki, wyrażona przez współczynniki kształtu ziaren i porów oraz przez udział objętościowy porowatości, zależała od składu chemicznego materiału proszkowego. Wysokie wartości współczynnika kształtu ziaren ceramiki (powyżej 1,5) były skojarzone z wysoką odpornością na zużycie. Wpływ chropowatości, porów i pęknięć na ubytek masy w testach zużycia został potwierdzony w badaniach SEM.