Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Analiza mozliwości wykorzystania danych z tachografu cyfrowego i ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego
Autorzy: Kamiński Tomasz, Mitraszewska Izabella, Nowacki Gabriel, Kamińska Ewa, Wendeker Mirosław, Filipek Przemysław
Rok wydania: 2007
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 14
Strony: 253 - 260
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
The paper presents issues concerning the range of data stored by the digital tachographs and driver cards. Also the possibilities of them being used by transport enterprises have been analysed. The analysis has been conducted according to the EU legislative requirements and Polish legislative acts, determining driver work time limits. The capabilities of the devices for data down loading from the digital tachographs and driver cards, available in Europe and Poland, have been described. A particular emphasis has been put on the tachoscan set developed by PC Net Service firm together with the Motor Transport institute, presenting fragments of the analysis carried out and printouts. Furthermore, the influence of using digital tachographs on the traffic participants' safety has been discussed. In order to visualise that impact, the statistics were presented of the road accidents caused by motor vehicles. Implementation of the system of digital tachographs should contribute for enforcing of the fair competition rules of Polish, European Union and other contractors of the international road transport. Ranges and data values registered by the tachograph are sufficient for supervisory targets, however the manner of the calculation of the driving time, introduced in paper, is logical, simple and logically reasonable.
W referacie scharakteryzowano zagadnienia, dotyczące zakresu danych, przechowywanych przez tachografy cyfrowe i karty kierowców oraz dokonano analizy możliwości ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa transportowe. Analiza została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi Unii Europejskiej oraz polskimi przepisami prawnymi, określającymi limity czasu pracy kierowców. Opisano możliwości urządzeń do pobierania danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców, dostępnych w Europie oraz Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zestaw tachoscan, opracowany przez firmę PC Net Sernice oraz Instytut Transportu Samochodowego, przedstawiając fragmenty wykonanych analiz i wydruków. Ponadto omówiono wpływ stosowania tachografów cyfrowych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W celu zilustrowania tego wpływu przedstawiono statystyki dotyczące liczby wypadków drogowych, powodowanych przez samochody. Wdrożenie systemu tachografów cyfrowych powinno przyczynić się do wzmocnienia zasad uczciwej konkurencji polskich, unijnych oraz innych przedsiębiorców międzynarodowego transportu drogowego. Zakresy i wartości danych rejestrowanych przez tachograf są wystarczające dla celów kontrolnych, natomiast sposób obliczania czasu jazdy, przedstawiony w artykule, jest logiczny, prosty i logicznie uzasadniony.