Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Sterowanie wentylacją oparte na pomiarach CO2, koncentracji aerozoli i wyczuwalnej jakości powietrza - studium przypadku
Autorzy: Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna
Rok wydania: 2010
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 4
Wolumen/Tom: 36
Strony: 67 - 80
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
One of the concepts of the ventilation rate control in buildings with dense and unpredictable occupancies is based on the CO2 measurements. There are many limitations regarding the validity of CO2 measurement inputs as suitable to the ventilation rate control. Verifying research has been conducted in an air-conditioned auditorium, in the real conditions at altered ventilation air thermal parameters and variable occupancy. The CO2 and the number concentrations of the fine and coarse aerosol particles (> 0.3 μm) and bioaerosol particles (bacteria and staphylococci) as well as the indoor air thermal parameters were measured in the individual sectors of the occupied area. The sensory assessments and instrumental determinations of the acceptability of indoor air quality (ACC) were also performed. The ventilation control strategy based, apart from the CO2 measurements, on the continuous monitoring of the perceived air quality (PAQ) in the auditorium sectors has been suggested. The PAQ monitoring could be accomplished by aerosol concentration measurements and the ACC instrumental determinations. This strategy should ensure a desired PAQ in sectors which benefit the occupants' comfort, health and productivity as well as energy savings not only in the case of its implementation in the considered auditorium.
Z koncepcją sterowania wentylacją w pomieszczeniach ze zmienną liczbą użytkowników, opartą na monitorowaniu CO2, związanych jest szereg ograniczeń. Weryfikacyjne badania zostały przeprowadzone w rzeczywistych warunkach klimatyzowanej auli, przy zmienianych parametrach termicznych powietrza wentylacyjnego i zmiennej liczbie obecnych studentów. W strefie przebywania ludzi mierzone było stężenie CO2 i ilościowe koncentracje drobnych i grubych cząstek aerozolowych (> 0,3 žm) oraz bioaerozolowych (bakterii i gronkowców), a w poszczególnych sektorach tej strefy mierzone były w sposób ciągły parametry termiczne powietrza wewnętrznego. Na podstawie instrumentalnych pomiarów oraz sensorycznych ocen określana była również akceptowalność jakości powietrza (ACC). Zasugerowana została strategia sterowania wentylacją, która oprócz pomiarów CO2 wykorzystuje ciągły monitoring wyczuwalnej jakości powietrza (PAQ) w sektorach auli. Monitoring PAQ mógłby być realizowany na podstawie pomiarów koncentracji aerozoli i instrumentalnie określanej ACC. Strategia ta zapewni pożądaną PAQ w każdym sektorze, co powinno korzystnie wpłynąć na komfort, zdrowie i produktywność użytkowników, a poprzez usprawnienie działania systemu klimatyzacji strategia ta powinna przyczynić się do oszczędności energii nie tylko w przypadku zastosowania w rozpatrywanej auli.