Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Buczaj Marcin
Rok wydania: 2009
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 4
Strony: 64 - 68
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski
Integracja systemów sterowania i nadzoru w obiektach mieszkalnych ma na celu realizację następujących zadań: ograniczenie kosztów instalacji i uŜytkowania systemu, podniesienie komfortu uŜytkowania oraz zwiększenie moŜliwości technicznych, a takŜe realizację nowych funkcji i zadań niedostępnych w klasycznych autonomicznych układach sterowania. Obecnie moŜna wyróŜnić trzy główne sposoby integracji systemów sterowania: poprzez wymianę informacji, poprzez współdzielenie elementów infrastruktury systemów oraz poprzez wykorzystanie wspólnego układu sterującego zarządzającego pracą całego systemu. W artykule opisano funkcje układów realizujących zadania stawiane systemom alarmowych oraz ich wpływ na konfigurację, wyposaŜenie dodatkowe i pracę systemu zintegrowanego w róŜnych jego konfiguracjach i sposobach integracji.