Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:
Oznaczanie stężeń progowej wyczuwalności węchowej dla mieszanin powietrza wewnętrznego, n-butanolu i ozonu
Autorzy: Skwarczyński Mariusz, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Niewęgłowski Paweł
Rok wydania: 2008
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 2
Strony: 107 - 111
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
There are two approaches to the use of ozone in occupied spaces. The first one is that ozone has little ability to effectively deodorize indoor air and its use could have harmful health consequences. The second approach indicates that ozone in smali concentrations can eliminate indoor air contaminants including odor pollutants. The paper presents the results of determination of the odor detection threshold concentrations Cth, of n-butanol in mixtures with indoor air deodorized by ozone. The initial concentrations of n-butanol ranged from 0.079 to 25.312 mg/m3. The doses of ozone that were used were lower than the ones permissible by standards and ranged from 0.004 to 0.042 ppm. The olfactometnc method with sample dynamie dilution was applied during sensory assessments of the samples. The results discussed in the paper confirmed ozone's deodorizing effects on the perception of n-butanol present in the indoor air. Assuming that ozone could be similarly effective in reducing other indoor air odor pollutants and that there is a lack of harmful by-products, smali doses of ozone could be considered as a reducer of the indoor air odor onerousness.
Rozpatrywane są dwa podejścia przy stosowaniu ozonu w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Według pierwszego, ozon ma małą zdolność do skutecznej dezodoryzacji powietrza wewnętrznego oraz może mieć szkodliwe działanie na zdrowie człowieka. Według drugiego, ozon stosowany w małych stężeniach może eliminować zanieczyszczenia w powietrzu, włącznie z zanieczyszczeniami zapachowymi. W pracy przedstawiono wyniki określania stężeń progowej wyczuwalności węchowej Spw dla mieszanin rc-butanolu z powietrzem wewnętrznym z dodatkiem neutralizującego zapach ozonu. Stężenia n-butanolu mieściły się w zakresie od 0,079 do 25,312 mg/m3. Stosowane dawki ozonu były wielokrotnie niższe od dopuszczalnych i zmieniano je w przedziale od 0,004 do 0,042 ppm. Przy pomiarach sensorycznych wykorzystano olfaktometryczną metodę rozcieńczeń dynamicznych. Przedstawione w pracy wyniki potwierdziły neutralizujące działanie ozonu na zapachową percepcję n-butanolu obecnego w powietrzu wewnętrznym. Przy założeniu podobnej skuteczności redukcji innych zapachowych zanieczyszczeń i przy braku szkodliwych produktów pośrednich małe dawki ozonu można byłoby rozpatrywać jako czynnik zmniejszający uciążliwość zapachową powietrza wewnętrznego.