Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Ograniczenie uciążliwości zapachowej z zakłądu utylizacji odpadów zwierzęcych z użyciem plazmy niskotemperaturowej
Autorzy: Korniluk Marta, Piotrowicz Adam, Kwiatkowski Michał, Jahołkowski Krzysztof, Ozonek Janusz
Rok wydania: 2008
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 2
Strony: 343 - 348
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
Industrial plants constitute the emission source of various chemical compounds with odorous properties. Sensitivity of the olfactory sense brings it about that not only the workers in such facilities, but the whole local communities suffer from a serious odour nuisance, even though the emitted odorants are present in very low concentration. Apart from an obvious negative influence on physical comfort, these substances can exhibit harmful properties to human organisms, such as toxicity, mutagenicity and carcinogenicity. Among many existing methods for the deodorization of gases, in practice, only a few of them are used. Solutions with high efficiency can be mostly characterized by expensive investment and exploitation costs, while the cheaper methods may fail to attain the assumed requirements. Hence, the need of searching for alternative ways of neutralizing odours being the compromise between the costs borne and the efficiency obtained is of such importance. The paper presents a conception of the solution to the problem of odour nuisance in animal waste utilization plant based on the low temperature plasma technology. In the proposed system the polluted air removed from the industrial premises is conducted into the reactor with barrier discharges. During the discharges highly energetic electrons, ozone and free radicals are formed. The efficiency of deodorization depends in this case on the construction of the reactor, active power supplied to the reaction environment and the proper selection of other process parameters.
Zakłady przemysłowe stanowią źródło emisji różnorodnych związków chemicznych o charakterze odorotwórczym. Wrażliwość zmysłu powonienia sprawia, iż nie tylko pracownicy takich obiektów, ale również i okoliczni mieszkańcy narażeni są na znaczną uciążliwość zapachową, nawet jeśli emitowane odoranty występują w bardzo niewielkich stężeniach. Poza ewidentnym, negatywnym wpływem na komfort psychiczny substancje te mogą mieć również właściwości szkodliwe dla organizmu ludzkiego, takie jak toksyczność, mutagenność czy kancerogenność. Spośród wielu istniejących metod dezodoryzacji gazów w praktyce stosowanych jest tylko kilka. Rozwiązania o duŜej skuteczności charakteryzują się najczęściej dużymi kosztami zarówno inwestycyjnymi, jak i eksploatacyjnymi, podczas gdy tańsze metody mogą nie spełniać stawianych wymogów. Stąd potrzeba poszukiwania alternatywnych sposobów neutralizacji odorów, stanowiących kompromis pomiędzy ponoszonymi nakładami finansowymi a uzyskiwaną wydajnością. W pracy zaprezentowano koncepcję rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej w zakładzie utylizacji odpadów zwierzęcych, wykorzystującą technologię plazmy niskotemperaturowej. W zbudowanej instalacji zanieczyszczone powietrze usuwane z pomieszczeń przemysłowych jest kierowane do reaktora z wyładowaniami barierowymi, podczas których generowane są wysokoenergetyczne elektrony, ozon oraz wolne rodniki. Skuteczność dezodoryzacji zależy w tym przypadku od konstrukcji reaktora, wielkości mocy czynnej dostarczanej do środowiska reakcji oraz odpowiedniego doboru innych parametrów procesu.