Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
The width of skew cracks in the supported zone of beams made from High Performance Concrete (HPC)
Autorzy: Ciężak Tadeusz, Wałach Daniel
Rok wydania: 2009
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 4
Strony: 31 - 50
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 11 czerwca 2009
Abstrakty: polski | angielski
W niniejszej pracy przedstawiono propozycję metody obliczania rozwarcia rys ukośnych w strefach przypodporowych elementów wykonanych z betonu wysokowartościowego, przy wykorzystaniu głównych założeń modelu obliczeniowego (kratownica zastępcza) stosowanego w przepisach normowych dotyczących ścinania. W pracy zostały opisane przeprowadzone przez autora badania. Przedstawiono program badań, opis ich realizacji i wyniki podczas badań elementów belkowych i badań przyczepności. Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników oraz porównanie z wynikami analizy teoretycznej opartej o przepisy normowe. W ostatniej części pracy zaprezentowano propozycję własną metody obliczania rozwarcia rys ukośnych w strefach przypodporowych elementów wykonanych z betonów wysokowartościowych. Dokonano również porównania wyników obliczeniowych uzyskanych na podstawie proponowanej metodyki zarówno z wynikami badań własnych jak i wynikami badań zaczerpniętych z literatury.
The main purpose of the following thesis was to develop a method for calculating the width of skew cracks in the supported zone of beam elements made from High Performance Concrete, using the primary guidelines of the calculation model (substitute truss) used in standard regulations concerning shearing. The author's own studies have also been described in the thesis. The program of tests, a description of their realization, as well as the results obtained from tests pertaining to adhesiveness and beam elements have also been presented. An analysis of the results obtained was carried out, which was compared to the results of the theoretical analysis based on standard regulations. The last section of the thesis contains the author's proposed method for calculating the width of skew cracks in the supported zones of elements made from HPC. A comparison was also made between the calculation results obtained on the basis of the proposed method and both the results of the author's own research as well as the results obtained from studies described in the literature.