Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Ocena sygnału jonizacji do szacowania składu mieszanki w procesie spalania silnika o ZI
Autorzy: Filipek Przemysław, Wendeker Mirosław, Kamiński Tomasz, Mitraszewska Izabella, Nowacki Gabriel
Rok wydania: 2008
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 15
Strony: 121 - 127
Bazy: Baztech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
Fuel economy drives the development of efficiency of the engine. This includes optimal ignition timing and fuel amount for a given operating condition. Emission reduction drives the development of air-fuel ratio control, misfire detection and purge control. Oxygen sensors mounted in the exhaust pipe provide a possibility for closed loop air-fuel ratio control and piezoelectric knock sensors mounted on the engine block, for closed loop knock control, but the need for supervising the combustion process itself increases constantly. The measurement of ionization signal in cylinder of engine about the sparkle ignition deliver many valuable information about course of combustion process and type of composition of fuel - air mixture. Currently the most using measurement method to composition of mixture is use a lambda probe. There defect is: the two statests and large time answers delay, however the advantage - the unambiguity of opinion. In reference to converter of density current in a combustion chamber It is possible to ascertain that the largest advantage is speed reaction on change of fuel injection and the largest defect - the dispersion the results of measurement. The replacement in control system of fuel injection signal from sensor of oxygen in combustions ionization signal can lead to smaller mistake of constant time value regulation.
Ograniczenie zużycia paliwa prowadzi do wzrostu sprawności silnika. Wiąże się to z optymalnym czasem zapłonu i dawką paliwa dla danych warunków pracy. Redukcja emisji prowadzi do lepszej kontroli nad stosunkiem paliwo-powietrze, wypadania zapłonów i cząstek. Czujnik tlenu zamontowany na dolocie wprowadza możliwość regulacji stosunku powietrze-paliwo w zamkniętej pętli a piezoelektryczny czujnik stuku montowany na bloku silnika, do detekcji spalania stukowego w zamkniętej pętli. Pomimo tego, potrzeba stałej kontroli parametrów spalania ciągle wzrasta. Pomiar sygnału jonizacji w cylindrze silnika o zapłonie iskrowym dostarcza wielu cennych informacji o przebiegu procesu spalania i składzie mieszanki paliwowo-powietrznej. Obecnie najczęściej stosowaną metodą pomiaru składu mieszanki jest użycie czujnika tlenu (sondy lambda). Jej wadami są: dwustanowość pomiaru oraz duże opóźnienie czasowe odpowiedzi, natomiast zaletą - jednoznaczność oceny. W odniesieniu do przetwornika gęstości prądu w komorze spalania można stwierdzić, że jego największą zaletą jest szybkość reakcji na zmianę wtrysku benzyny a największą wadą - rozproszenie wyników pomiaru. Zastąpienie w systemie sterowania wtryskiem benzyny sygnału z czujnika tlenu w spalinach sygnałem jonizacji może prowadzić do mniejszego błędu regulacji stałowartościowej.