Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Wpływ wywołanych przepływem zmian gęstości polimerów na pomiary reometryczne
Autorzy: Kloziński Arkadiusz, Sterzyński Tomasz, Samujło Bronisław
Rok wydania: 2009
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 54
Strony: 57 - 61
Web of Science® Times Cited: 10
Scopus® Cytowania: 10
Bazy: Web of Science | Scopus | BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
The influence of real density of polymers in molten state on the rheological values is presented. The investigations were performed by means of extrusion rheometer, using a rheological dye with exchangeable channel with various length and diameter ratio (L/D). The materials used in the experiments were low density polyethylene (PE-LD), middle density polyethylene (PE-MD) and the blend of PE-LD with PE-MD in 1:1 ratio, for which p-v-T diagrams were determined. Based on p-v-T measurements the real specific volume and the density of the molten polymer in defined processing conditions (p, T), were found (Fig. 4). Density was used for determination of the real mass flow ratio Q. A significant influence of the channel L/D ratio on changes of density was stated (Fig. 5, Table 1). The dependence of changes of density values on the type of polymer used was confirmed.
Pomiary przeprowadzono za pomocą reometru wytłaczarkowego używając dysz cylindrycznych o przekroju kołowym z różnym stosunkiem długości do średnicy (L/D). Badano polietylen małej gęstości (PE-LD), polietylen średniej gęstości (PE-MD) oraz ich mieszaninę w stosunku 1:1 wyznaczając diagramy p-v-T. Na podstawie wykresów p-v-T określano objętość właściwą, a następnie gęstość (&ro;) polimeru, w warunkach ciśnienia i temperatury (p, T) odpowiadającym wartościom tych parametrów podczas pomiarów reologicznych (rys. 4). To umożliwiło ocenę rzeczywistej wartości objętościowego natężenia przepływu Q. W przeprowadzonych badaniach wykazano istotny wpływ charakterystycznych wielkości kanału dyszy pomiarowej (L i D) na zmiany gęstości polimeru (rys. 5, tabela 1). Potwierdzono również zróżnicowanie &ro;, w takich samych warunkach przetwórczych, dla różnego typu polietylenu.