Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Processability of phenolic plastics determined by BIP method
Autorzy: Krzyżak Aneta, Sikora Janusz
Rok wydania: 2007
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 52
Strony: 44 - 50
Web of Science® Times Cited: 0
Bazy: Web of Science | BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Określono właściwości przetwórcze tworzyw fenolowo-formaldehydowych za pomocą standardowego i zmodernizowanego we własnym zakresie plastometru BIP. Badania przetwarzalności przeprowadzono na przykładzie tworzywa "Polofen FF1WHG", uwzględniając następujące czynniki zmienne: temperaturę formy plastometru (TBIP), zawartość wody w tworzywie (fw), średnicę kanału przepływowego dyszy plastometru (d) oraz masę tworzywa (mBIP). Otrzymano funkcje, na podstawie których wyznaczono dwa podstawowe wskaźniki przetwarzalności, mianowicie największe masowe natężenie przepływu () tworzywa oraz standardowy czas przetrzymywania tworzywa (tWS) w formie plastometru BIP. Wartości wskaźników maleją wraz ze wzrostem temperatury tej formy w wyniku szybszego zachodzenia reakcji sieciowania. W przypadku zwiększania zawartości wody w tworzywie oraz wartości d zależność jest odwrotna. Zastosowanie do pomiarów próbek tworzywa o większej masie wywołuje nierównomierny przepływ materiału spowodowany jego niejednorodnym uplastycznieniem. Analiza zależności masowego natężenia przepływu tworzywa od czasu prasowania oraz drogi przemieszczania stempla plastometru podczas prasowania od tegoż czasu pozwala na bardziej szczegółową analizę właściwości badanego tworzywa.
Processing properties of phenol-formaldehyde plastics were determined using BIP plastometer, unmodified and modified by us (Fig. 1). Investigations of plastic processability were carried out for "Polofen FF1WHG" taking into consideration the following changeable parameters: temperature of plastometer mold (TBIP), water content in the plastic (fw), diameter of plastometer die flow channel (d) and mass of plastic (mBIP). The functions were obtained (Fig. 2) and two basic processability factors were determined based on them, namely maximal mass flow rate and standard holdup time (tWS) of plastic in BIP plastometer mold. The values of the factors lower with increasing temperature TBIP of plastometer mold (Fig. 3) as a result of faster crosslinking reaction. In case of increase in water content in a plastic (Fig. 4) and in the diameter of plastometer die flow channel (Fig. 5) the relationships are inverse. The use in measurements the samples of bigger masses cause non-uniform flow of material because of non-uniform plastification (Fig. 6). Analyses of dependence of mass flow rate of plastic on press molding time (Fig. 7) as well as of dependence of displacement path of the plastometer punch during the press molding on this time (Fig. 8) allow to analyze the properties of the plastic studied in more details.