Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Forecasting of dental fillings durability on the basis of laboratory evaluation
Autorzy: Niewczas Agata M., Pieniak Daniel, Kordos Paweł, Gardyński Leszek
Rok wydania: 2010
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 4
Strony: 172 - 185
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W artykule opisano metodę prognozowania trwałości wypełnień stomatologicznych według kryterium zmęczeniowej propagacji szczeliny brzeżnej pomiędzy wypełnieniem a twardymi tkankami zęba. Szczelina brzeżna inicjowana jest poprzez skurcz polimeryzacyjny wypełnienia. Rozwój szczeliny jest wynikiem wielu zjawisk zużyciowych. Celem badań było określenie wpływu udarowych obciążeń mechanicznych (IC) oraz cyklicznych obciążeń termicznych - szoków termicznych (TC) na degradację szczelności wypełnienia stomatologicznego oraz wykazanie konieczności uwzględniania tego typu wymuszeń w przyspieszonych badaniach laboratoryjnych trwałości wypełnień stomatologicznych. Wykazano, że cykliczne szoki termiczne (TC) oraz udarowe obciążenia mechaniczne (IC) mają istotny wpływ na postęp degradacji wypełnienia. Wykazano również, że w badaniach in vitro wymuszenia tego typu nie mogą być pominięte. Precyzyjna ocena stanu wypełnienia, oparta na ocenie ilościowej, powinna uwzględniać pomiary nieszczelności w całym zakresie głębokości ubytku tzn. we wszystkich strefach styku wypełnienia z tkankami zęba a nie tylko przy powierzchni żucia.
The paper describes a method of forecasting durability of dental fillings according to the criterion of fatigue expansion (propagation) of the marginal gap between the filling and the hard tissue of the tooth. The marginal fissure is initiated by the polymer shrinkage of the filling. Development of the fissure results from a number of wear phenomena. The aim of the study was to evaluate the influence of impact mechanical loadings (IC) and thermal impact loadings (TC) on degradation of tightness of a dental filling as well as to provide evidence for the necessity of including this type of forces in accelerated laboratory tests of dental filling durability.It has been revealed that cyclical thermal shocks (TC) and impact mechanical loadings play a crucial role in degradation of the filling. In authors’ opinion, this type of forces shall be taken into consideration while performing In vitro tests. Accurate evaluation of the condition of teething, based on quantitative evaluation shall include the measurements of untightness in all contact zones between a filling and the tooth tissues, not only by the mastication surface.