Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Influence of germicidal agents on usable properties of elastic floor covering made of polyvinyl chloride used in buildings of medical care
Autorzy: Krzyżak Aneta, Jachowicz Tomasz
Rok wydania: 2009
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 11c
Strony: 113 - 119
Bazy: AGRO | PBN
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W pomieszczeniach budynków opieki medycznej popularne są wykończenia podłogi z ela-stycznej wykładziny pVc. takie budynki należą do specyficznych zastosowań tego typu wykładzin z uwagi na zwiększony kontakt z drobnoustrojami. z tego powodu konieczne jest zachowanie wysokiej czystości, a także wymagane jest częste stosowanie środków dezynfekujących. W niektórych obiektach zaobserwowano zmiany kolorystyczne w estetycznym wyglądzie wykładziny, które mogą być przyczyną dalszych poważnych uszkodzeń wykładziny. W pracy przedstawiono część badań mających na celu określenie przyczyny powsta-wania zmian kolorystycznych wykładziny, a także wpływu środków myjących, stosowanych w budynkach opieki medycznej, oraz warunków użytkowania na walory estetyczne i właściwości użytkowe wykładziny z poli(chlorku winylu). W pracy przedstawiono wyniki pomiarów chłonności i twardości w zależności od czasu oddziaływania środków pielęgnacyjnych. przeprowadzono próbę określenia przyczyny powstawania trwałych zmian kolorystycznych.
The floor elastic covering made of pVc are popular in rooms of buildings of medical care. this kind of floor covering has a specific application in these buildings because it has an intensive contact with mi-cro-organisms. maintenance of high cleanness is necessary for this reason and frequent usage of disinfectant is required as well. changes in the aesthetics of floor covering were observed in some objects, which could be the cause of more serious damages of floor covering. the part of investigations concerning the reasons for colour changes in floor covering has been presented. the influence of washing agents used in buildings of medical care on aesthetic properties of floor covering has been described as well as the effect of application conditions on the utility properties of polyvinyl chloride covering. the results of measurements of absorbency and hardness in dependence on the time of the washing agent’s action have been presented. the research on the cause of permanent colour changes has been conducted.