Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:
An influence of temperature on microbial removal of hydrogen sulphide from biogas
Autorzy: Zdeb Magdalena, Pawłowska Małgorzata
Rok wydania: 2009
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 11
Strony: 1245 - 1256
Bazy: BazTech | PBN
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Siarkowodór (H2S) jest gazem bardzo toksycznym, bezbarwnym, palnym, o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj. Jest bardzo niebezpieczny dla organizmów żywych. Już niskie stężenia siarkowodoru negatywnie wpływają na układ nerwowy, a stężenie wyższe od 600 ppm może wywołać śmierć. Związek ten wykazuje korozyjność w stosunku do betonu i stali. Ponadto, powstające w czasie spalania siarkowodoru tlenki siarki zanieczyszczają atmosferę [16, 17]. Siarkowodór powstaje zarówno w warunkach naturalnych, jak i antropogennych. Procesy naturalne to redukcja siarczanów i organicznych związków zawierających siarkę w naturalnych ekosystemach lądowych i wodnych pozbawionych dostępu tlenu. Siarkowodór pochodzący ze źródeł antropogennych powstajegłównie w oczyszczalniach ścieków, w procesie kompostowania i składowaniaodpadów, w przemyśle spożywczym i paliwowym [11]. Tworzy się on w trakciebeztlenowego rozkładu substancji organicznej i stanowi jeden ze składnikówbiogazu powstającego na składowiskach odpadów i w procesie oczyszczaniaścieków. Jego stężenie w biogazie może sięgać nawet 2% obj.
Hydrogen sulfide (H2S) is a very toxic and dangerous, especially to living organisms,gas. Its other disadvantages are habitual "rotten egg" odor, a corrosivity toconcrete and steel and a possibility to cause an atmosphere pollution with sulfur oxides,which are formed during a combustion of the biogas as a fuel. H2S removing (desulfurization)is required for reasons of safety, health, corrosion prevention and atmospherepollution minimalisation. Hydrogen sulfide removal can be conducted via physical,chemical and biological methods. The main disadvantages of physical and chemicalprocesses are high operating costs, chemicals prices and problems with chemical wastedisposal. Biological processes seem to be the most attractive methods for H2S removingfrom contaminated gases, because of their low required capitals and no significant negativeinfluence on atmosphere. The most popular biological methods of gases purificationare biofiltration, bioscrubbing and biotrickling filtration. Biofiltration is a method,which is used especially for odours elimination. There are many factors influencing the biofiltration. One of them is temperature.The influence of temperature on H2S biofiltration process was examined in the paper. The examination was carried out in the organic base POKON. The organic base is a popular artificial substrate for plant cultivation, accessible in a trade. POKON was taken to the experiment without special preparing. Gaseous hydrogen sulfide was produced from concentrated liquid H2SO4 and sodium sulfide in Kipp's apparatus. The substrate samples (in three repetitions) were incubated within 2 weeks in two temperatures: 6 and 28 oC, before proper experiment was started. A gaseous hydrogen sulfide was introduced to the headspaces using a syringe till the concentration of H2S reached the values about 48% v/v. The 150 žl headspace gas samples were then taken from the vials by gas tight syringe through the rubber plugs and analyzed chromatographically (GC Shimadzu 14B). Changes in H2S concentrations, dependent on time, were the basis for the H2S removal rate calculation. Results of a laboratory research on hydrogen sulfide biofiltration using the organic substrate POKON in two temperatures: 6 and 28oC, were presented in the paper. The initial concentration of H2S was up to 48% v/v. The maximum value of hydrogen sulfide removal rate noticed at the temperature of 28oC was 0.19 cm3 g-1 ww min-1, while the highest value at the temperature of 6oC was 0.13 cm3 g-1 ww min-1, and was 30% lower.