Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Kirik Grigoriy V. , Kozak Czesław, Opielak Marek
Rok wydania: 2012
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 10a
Wolumen/Tom: 88
Strony: 319 - 321
Web of Science® Times Cited: 13
Bazy: Web of Science
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Twarde i supertwarde powłoki Zr-Ti-Si-N o grubości od 2,8 do 3,5um zostały wytworzone wykorzystującpróżniowe żródło łuku ze stymulacją HF.Przebadano sześć serii próbek o róznej zawartości Zr oraz TiPróbki zostały wygrzane w próżni i w powietrzu w temperaturze 1200 C.Wykazano ,że warstwy z wysokązawartością Zr oraz Ti były stabilne termicznie do temperatury 1180 C.W tym samym czasie cienkawarstwa tlenku o grubości od 180 do 240nm została zidentifikowana w obrębie powierzchni,które ochraniały próbkę przed zanieczyszczeniem.Rozmiar ziaren substytutu roztworu stałego(Zr, Ti)N zmieniał sięod(10-12)nm do 25 nm,jednakże koncentracja Ti w roztworze stałym wzrastała.W rocesiewygrzewaniatwardość najlepszej serii próbek wzrosła od 39,63#1,4GPa, co wydaje się wskazywać,że oddzielnie spino-dalnie wzdłuż interfejsu ziaren zostało zakończone.Charakterystyki trybo techniczne powłok zostały zmie-rzone dla różnych zawartości podstawowych pierwiastków Zr,Ti oraz Si.Badania zostały sfinansowaneze środków ukraińskiego projektu NAS'Nanomateriły,Nanotechnologie,Nanosystemy'.(Powłoki ochronne wytworzone w oparciu o Zr-Ti-Si-N-właściwości mechaniczne i skład fazowy).
Hard and super hard coatings of Zr-Ti-Si -N of from 2,8 to 3,5 um thickness were fabricated using vacuum arc source with(HF)stimulation.Six series of semples with varlous Zr and Ti content were thermally stable up to 1180 C.At the same time, a thin oxide layer of 180 to 240nm was found in the surfaces,which protected the sample from destruction.A size of graiins of a substitutions solid solution(Zr,T)N varied from (10-12)nm to 25 nm,but Ti concentration in the solid solution increased.In the process of annealing, hardnesswas finished.Tribotechnical characteristics of coatings were measured for various contents of basic elements Zr,Ti,and Si.The work was funted by the oroject of NAS of Ukraine 'Nanomaterials, Nanotechnologies,Nanosystems.'