Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Functional and performance analysis of selected message brokers in a distributed application
Autorzy: Kaciuczyk Tobiasz, Korga Tomasz, Smołka Jakub
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski | angielski
Wolumen/Tom: 14
Strony: 19 - 25
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 marca 2020
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przeds tawiono wyniki badań wydajności wybranych brokerów komunikatów: A pache ActiveMQ, RabbitMQ oraz Apache Kafka. Analizie został poddany czas przesłania wiadomości wyznaczony na podstawie czasu wysłania i odebrania komunikat u. Testy zostały przeprowadzone za pomocą autorskich aplikacji klienckich napisanych w języku Java. Badania uzupełniono opisem teoretycznym architektury każdego z narzędzi, w tym specyfikacji JMS i AMQP, oraz podstawowym opisem funkcjonalności brokerów.
Article presents results of performance analysis of selected message brok ers: Apache ActiveMQ, RabbitMQ and Apache Kafka. To analyze has been subjected time of messaging determined based by time of sending and receiving message. Tests were carried out by auth orial client application, written in Java language. The research was sup plemented with a theoretical description of each tools architecture, inc luding JMS and AMQP specifications and a basic description of brokers functiona lity.