Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Impact of the cloud application programming language on the performance of its implementation in selected serverless environments
Autorzy: Bezrąk Krzysztof, Przyłucki Sławomir
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski | angielski
Wolumen/Tom: 14
Strony: 31 - 36
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 marca 2020
Abstrakty: polski | angielski
Ostat nie lata rozwoju technologii chmurowych przyniosły g wałtowny wzrost zainteresowania rozwiązaniami określan ymi jako systemy bezserwerowe. Ich wydajność, a tym samym przydatność w poten cjalnych zastosowaniach, jest silnie uzależniona od sp osobu imple mentacji programowej konkretnych zadań. W artykule poddano analizie wpły w wybranych, obecnie najpopularniejszych, języków pr ogramowania na wydajność testowej infrastruktury bezserwerowej uruchomionej w środowisku zarządzanym prz ez system Kubernetes. Zgromadzone dane posłużyły do sformuło wania wniosków dotyczących przydatności poszczególnych języków w warunkach zróżni cowanych obciążeń systemu bezserwerowego.
Recent years of cloud technology development have brought a s harp increase in interest in solutions known as serverless systems. Their performance, and thus usefulness in potential applications, stro ngly depends on the method of program implementation of specific tasks. The article analyzes the impact of selected, currently the most popular, p rogramming languages on the performance of the serverless test infrastructure running in an environment managed by the Kubernete s system. The collected data were used to formulate conclusions regarding the suitability of individual languages in the conditions of varying serverless system loads.