Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:
Issues discussed during thermal Energy Market XII Conference - REC 2006
Autorzy: Kaproń Henryk
Rok wydania: 2006
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 6
Wolumen/Tom: 67
Numer artykułu: 13
Strony: 74 - 78
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Zagadnienia dotyczące restrukturyzacji organizacyjnej i własnościowej firm energetycznych, urealnienia cen energii pierwotnej i użytkowej, efektywności wytwarzania i przesyłu w warunkach rynkowych są w chwili obecnej bardzo aktualne w całym sektorze energetycznym. Istotne są aspekty ekonomiczne handlu gazem, ciepłem i energią elektryczną jako towarami na rynku. Szczególnie tutaj należy podkreślić wysokość jednostkowych cen paliw pierwotnych, w zasadniczy sposób wpływających na cenę np. ciepła. Bardzo ważnym jest również rozwinięcie działań marketingowych dla zwiększenia ilości sprzedawanego ciepła w okresie ciągle wykonywanej termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Te i inne zagadnienia omówiono na corocznej już XII konferencji Rynek Ciepła - REC 2006. Problematyka obrad XII Konferencji REC 2006 obejmowała 4 grupy tematyczne i dotyczyła aspektów formalno prawnych i ekonomicznych uczestników rynku ciepła, eksploatacji i modernizacji źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, kogeneracji na rynku ciepła oraz wybranych aspektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
The organizational and ownership restructuring of power companies, realignment of primary and useable energy prices, effectiveness of producing and transmission under market conditions are at present extremely up to date issues in all power sector. The economic aspects of gas, heat and electric energy trade as market goods are significant Special attention should be paid to the unit prices of primary fuels which affect in a significant way other prices, for example that of heat. It is very important as well to develop marketing activities in order to increase the quantity of the heat sold in the period of ongoing modernization of housing resources. These and other issues were discussed at the annual XII Thermal Energy Market Conference - REC 2006. The topics covered by the XII Conference REC 2006 included 4 thematic groups and referred to the formal and legal as well as economic aspects regarding thermal market participants, use and modernization of heat sources and heat distribution networks, cogeneration at the thermal market as well as selected aspects related to using renewable energy sources.