Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Quality assessment of the surface machinedon in the electrochemical grinding process
Autorzy: Przystupa Krzysztof, Płaska Stanisław
Rok wydania: 2007
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: supl. 9
Strony: 191 - 193
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: TAK
Nazwa konferencji: Krajowa i Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania"
Termin konferencji: 19 września 2007 do 21 września 2007
Miasto konferencji: Augustów
Państwo konferencji: POLSKA
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Proces szlifowania elektrochemicznego stosuje się do obróbki materiałów twardych przewodzących prąd elektryczny. W wielu zastosowaniach technicznych tego rodzaju materiałów istotne jest uzyskanie jednorodnej powierzchni charakteryzowanej wybranymi prostymi miarami (np. Ra, Rz). Z literatury przedmiotu wiadomo, że jest to trudne, między innymi, dlatego że w procesie tej obróbki występują tzw. mikrozwarcia. W wyniku dynamicznych zmian powierzchni styku ściernicy z materiałem obrabianym dochodzi do powstania powierzchni o znacznej niejednorodności. W pracy pokazano zależność pomiędzy miar. Rz - a przyjętym wskaźnikiem jakości powierzchni, a częstością występowania mikrozwarć.
The process of electro-chemical grinding is used to processing tough materials which conduct electric current. In many technical applications of this type of materials it is important to obtain a homogeneous surface which can be characterized by chosen simple measures (e.g. Ra, Rz). From the literature of the subject it is known that it is difficult inter alia because in the processing process so called micro short circuits occur. As a result of dynamic changes of the joint surface of the grinder with the processed material it inquires into emerging a highly heterogeneous surface. In research work the relation between Rz measure - established surface quality indicator and frequency of micro short circuits occurance is shown.