Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:
Energy and economy related conditions for wind power utilisation
Autorzy: Marczak Halina
Rok wydania: 2007
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: R. 11
Strony: 145 - 153
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Omówiono obowiązki prawne nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne oraz instrumenty ekonomiczne jako mechanizmy mające wspierać rozwój energetyki z odnawialnych i skojarzonych źródeł energii. Spośród instrumentów ekonomicznych opisano opłatę zastępczą jako alternatywę wypełnienia obowiązku zakupowego świadectw pochodzenia "czystej" energii i kary za nie wypełnianie obowiązków przez przedsiębiorstwa energetyczne. Przeanalizowano możliwości osiągnięcia przyjętego przez Polskę celu ilościowego: 7,5% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2010 r. W szczególności zajęto się oceną potencjalnego udziału energii z wiatru w krajowym bilansie energetycznym. Dla przyjętych założeń, m.in. produkcji energii z elektrowni wiatrowych ok. 5 TWh/rok obliczono niezbędną ilość siłowni wiatrowych. Podkreślono konieczność subwencji inwestycji wytwarzających energię elektryczną z przekształcania energii wiatru w celu osiągnięcia przez inwestorów właściwej stopy zwrotu kapitału. Podano wyniki obliczeń wpływu sposobu finansowania przykładowej elektrowni wiatrowej na jej ocenę ekonomiczną.
Legal obligations imposed on power producers and economic instruments as mechanisms supporting power production from alternative and combined sources have been presented. Among economic instruments, replacement fee has been described as an alternative for meeting the purchase requirement of clean energy origin certificates as well as fines for failures to fulfill the obligations by power producers The potential of achieving the quantitative goal of a 7,5% share of electric energy produced from alternative sources in the total gross energy consumption in the year 2010 has been analyzed. Special stress was put on the assessment of the share of wind power in the energetic balance of the country. The number of wind-power stations has been calculated for the assumed implications e.g. production of energy from wind on the level of 5 TWh/year. The need to subsidy investment projects focused on electric energy production from wind power was indicated to enable achievement of a proper return on investment. A calculation of the impact of financial engineering of a wind power station on its economic assessment has been provided.