Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
40
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Sekwestracja węgla w glebie jakozrównoważona metoda ograniczania efektu cieplarnianego
Autorzy: Żukowska Grażyna, Myszura Magdalena, Zdeb Magdalena, Pawłowska Małgorzata
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 15
Strony: 195 - 205
Web of Science® Times Cited: 4
Bazy: Web of Science
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 1 lipca 2020
Abstrakty: angielski | polski
Due to natural mechanisms of transformation the carbon compounds contained in the atmosphere into the humus, soil is an important factor controlling the concentration of atmospheric CO2. The mass of carbon contained in organic matter accumulated in the surface layer of the Earth's crust is greater than the mass of this element in the atmosphere or biomass of all the organisms living over the globe. Over the recent years, much attention has been paid to the role of soils in limiting the reasons of climate changes, considering the possibility of increasing carbon sequestration in this matrix. This way of approaching the problem of the greenhouse effect, which does not require an involvement of complex and expensive technological solutions aimed at capturing and storing the atmospheric CO2, and additionally contributing to improving the quality of soil and water environment, and soil productivity is fully sustainable and combines the environmental, economic and social issues
Dzięki istnieniu naturalnych mechanizmów transformacji związków węglazawartych w atmosferze w związki próchniczne, gleba stanowi istotny czynnikkontrolujący stężenie atmosferycznego CO2.Masa węgla zawartego wmaterii organicznej nagromadzonej w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej jest większa niż masa tego pierwiastka w atmosferze lub biomasie organizmów żywych. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się roli gleb w ograniczeniu przyczyn zmian klimatycznych, poddając pod rozwagę możliwościzwiększenia w nich se-kwestracji węgla. Taki sposób podejścia do problemu efektu cieplarnianego, nie wymagający wprowadzania zło-żonych idrogich rozwiązań technologicznych nakierowanych na wychwytywanie i magazynowanie atmosferycz-nego CO2,adodatkowo przyczyniający się do poprawy jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz produktyw-ności gleb jest w pełni zrównoważony, gdyż łączy ze sobą zarówno kwestie środowiskowe, gospodarcze i spo-łeczne.