Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
ontext factors and organisational structures of hard coal mines
Autorzy: Sitko Włodzimierz, Gliszczyński Grzegorz
Rok wydania: 2006
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 9
Wolumen/Tom: 57
Strony: 443 - 447
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Struktury organizacyjne polskiego górnictwa węglowego trudno uważać za doskonałe, bowiem rolę pierwszoplanową w ich tworzeniu w okresie powojennym odgrywały rozporządzenia i wytyczne władz centralnych i resortowych, a nie naukowe, metodyczne projektowanie. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu struktury organizacyjne kopalń węgla kamiennego nawiązują do specyfiki ich uwarunkowań kontekstowych (warunki techniczno-górnicze, parametry złoża i modelu kopalni)? Jest to zarazem pytanie o poziom racjonalności istniejących struktur według kryteriów sytuacyjnej szkoły zarządzania. Przedstawione wnioski oparto o analizę związków korelacyjnych cech strukturalnych i kontekstowych 61 kopalń węgla kamiennego.
It is hard to consider the organisational structure of Polish hard Coal Industry as the perfect ones sińce the predominant role in theer creation was player in post war period by ordinances and directives of the central and sector authorities and not by Scientific, methodically designer ones. The heroin article is an attempt of the answer to the ąuestion if and to what degree organisational structures of hard coal mines arę connected with their specific contextual factors (technical-mining conditions, deposifs parameters and the mine's model)? It is also the ąuestion about the level of rationalily of the existing structures according to the criteria of the situational school management. The presented conclusions are based on the analysis of correlation relations of structural and contextual traits of 61 hard coal mines.