Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Mazurkiewicz Dariusz
Rok wydania: 2006
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 4
Wolumen/Tom: 44
Strony: 14 - 22
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W przedsiębiorstwach stosujących w swoich systemach transportowych przenośniki taśmowe dąży się budowy układów o wysokiej wydajności i niezawodności, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego przeniesienia transportowanego materiału na duże odległości. Prowadzi się w tym celu szereg prac badawczych w zakresie nowych konstrukcji, rozwiązań układów napędowych, nowych typów taśm, czy odpowiednich modeli reologicznych do ich obliczeń. Nieco mniej miejsca poświęca się trwałości połączeń taśm przenośnikowych, co wynika między innymi z ograniczonych możliwości wpływania na trwałość złącza, jak i z trudności badawczych i eksploatacyjnych związanych z przeciwdziałaniem zerwaniu takich połączeń. Od dwóch lat w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej prowadzone są prace badawcze nad komputerowym systemem pomiarowym do monitorowania stanu złączy taśm przenośnikowych. System taki od ponad roku pracuje w kopalni LW "Bogdanka".Niniejszy artykuł prezentuje dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów w warunkach rzeczywistych. Przedstawia również ideę przekształcenia aktualnego systemu monitorującego taśmociąg w układ wspomagający sterowanie pracą przenośnika w celu wydłużenia okresu trwałości złączy.
The enterprises applying the belt conveyors to their transport systems are aimed at design high efficient and reliable systems providing at the same time for functional long distance transport of materials. To achieve this aim the research has been carried out on new constructions, driving systems, new types of belts and suitable rheological models to calculate and design them. It has been devoted a little bit less of attention to durability of useful life of belt joints; it results among other things from limited opportunities of influence on joints durability as well as research and trials difficulties regarding prevention of break of such joints. The research into a measuring computer system for monitoring of joints conditions of conveyor belts has been doing for two years in the Department of Basis of Production Engineering in the Technical University in Lublin. Such a system has been working for more than one year in the "Bogdanka" coal mine.This paper presents the results of current laboratory tests and measurements under real existing conditions. It has been also shown an idea how to transform the present conveyor monitoring system into a system supporting control of con-veyors in order to extend the life of joints.