Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
Point clouds in engineering applications
Autorzy: Gita Arkadiusz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Strony: 55 - 75
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 15 września 2020
Abstrakty: polski | angielski
W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost miniaturyzacji i szybkości obliczeniowej komputerów. Znaczna większość prac inżynierskich wykonywana jest obecnie w środowisku wirtualnym. Nowoczesne programy inżynierskie mają możliwość edycji chmury punktów, a co za tym idzie, dają pole do rozwoju inżynierii odwrotnej. Spadek ceny specjalistycznych urządzeń do skanowania obiektów rzeczywistych, a także rozwój algorytmów pozwalających na tworzenie chmur punktów na podstawie zdjęć powoduje, że ta technologia staje się coraz bardziej powszechna.W pracy wskazano obecne techniki pozwalające na generowanie chmury punktów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu tworzenia obrazu 3D na podstawie fotografii. Określono również podstawowe wymogi jakie musi spełniać urządzenie rejestrujące oraz wymagania dotyczące sceny fotografowanego obiektu. Główna część pracy dotyczyła zaprezentowania możliwości zastosowania chmur punktów wygenerowanych na podstawie zdjęć w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
In recent years there has been a rapid increase in miniaturization and computational speed of computers. The vast majority of engineering work is currently carried out in a virtual environment. Modern engineering programs have the ability to edit the point cloud andprovide the field for the development of reverse engineering. The decrease in the price of specialized devices for scanning real objects, as well as the development of algorithms that allow the creation of point clouds based on images, makes this technology more and more common.The paper presents modern techniques used to generate point clouds, with particular application of creating a 3D image based on photography. The basic requirements that the recording device must meet and requirements for the scene of the photographed object are also specified. The main part of paper concerns the presentation of the possibility of using point clouds generated on the basis of photos in solving engineering problems.