Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Rzemieniak Magdalena, Sulimierska Agnieszka
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Arkusze wydawnicze: 0,5
Język: polski
Strony: 295 - 310
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski
W artykule przedstawiono w postaci studium przypadku projektu FIRECE prace ba-dawczo-rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności ener-getycznej (EE), innowacyjnych instrumentów finansowych adresowanych do MSP. Ce-lem artykułu jest prezentacja wyników badań międzynarodowego zespołu FIRECE: In-novative Financial Instruments for Industry Low carbon Energy transition in Central Eu-rope. FIRECE to projekt współpracy ponadnarodowej realizowany ze środków Europej-skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. W pracach badawczych w projekcie uczestniczyło dziesięciu partnerów z 7 krajów członkowskich (Austria, Czechy, Chorwacja, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy) - akronim: FIRECE, numer: CE1131. Magdalena Rzemieniak jest zatrudnionym przez UM WL ekspertem zewnętrznym w projekcie FIRECE, realizującym zadania badawczo-roz-wojowe oraz reprezentującym województwo lubelskie w UE w sprawach projektu FI-RECE.