Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Economic analysis with using target costing of construction project in public private partnership
Autorzy: Sobotka Anna, Żelazna-Blicharz Anna, Blicharz Piotr
Rok wydania: 2006
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 4
Wolumen/Tom: 30
Strony: 103 - 119
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest stosowanym na świecie systemem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dla celów publicznych. Stanowi rozwiązanie, które w Polsce powinno być wykorzystywane w powiązaniu z uwzględnieniem funduszy unijnych. Jednym z podstawowych problemów, które należy rozwiązać, podejmując inwestycje w jakimkolwiek modelu systemu PPP, jest trafne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego i przeprowadzenie rachunku efektywności inwestycji. Musi on obejmować zarówno wszystkie etapy cyklu inwestycyjnego (tzn. od pomysłu do oddania do eksploatacji), jak i uwzględniać okres eksploatacji zasobów, objęty kontraktem na świadczenie usług i zarządzanie nimi przez partnera prywatnego. Autorzy w artykule przedstawiają metodę analizy ekonomicznej na przykładzie hipotetycznej inwestycji drogowej, jaką jest obwodnica miasta. Wykorzystuje ona tradycyjne narzędzia, używane w ocenie ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, takie jak NPV (zaktualizowana wartość netto) oraz rachunek kosztów docelowych (target costing). Ten ostatni stanowi podstawowy element w kalkulacji kosztów i odnosi się do całego cyklu życia produktu. Przykład poprzedzony jest krótką charakterystyką partnerstwa publiczno-prywatnego oraz metody rachunku kosztów docelowych.
Public Private Partnership (PPP) is the system of realizing investment - enterprises for public purposes that is practiced in the world. It is the solution that should be practiced in Poland, also with the usage of the funds from the European Union. One of the main problems, that should be solved while undertaking investments in any model of the system Public Private Partnership (PPP), is a right estimation of costs of the investment - enterprise and making the calculation of the investment efficiency. This calculation has to include both all the stages of the investment cycle (i.e. from the idea into the exploitation) and the exploitation cycle of the resources that is contracted for lendering services and managing the resources by the private partner. The authors of this article present the method of economic analysis on the example of the hypothetical road - investment of a ring-road. This method uses the traditional tool that is practiced in the economic estimation of the profitability of the investment - enterprises, e.g. NPV (updated net value) and the account of target costing that is the fundamental element of cost calculation and refers to the whole life cycle of the product. The example is prefaced by a short characteristics of Public Private Partnership (PPP) and the method of target costing.