Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Comments on the implementation of the PL-EVRF2007-NH system in counties
Autorzy: Borowski Łukasz, Banasik Piotr
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 12
Wolumen/Tom: 92
Numer artykułu: 129385
Strony: 1 - 3
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W publikacji przeanalizowano stopień zaawansowania prac nad wprowadzeniem nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH do zasobów powiatowych. Podano przykłady wdrożenia układu, ich zróżnicowanie pod względem zakresu i nakładów finansowych. Skupiono się na pracach towarzyszących modernizacji osnów wysokościowych i transformacji innych danych wysokościowych. Zasugerowano wykonanie dodatkowych czynności porządkujących tę część zasobu geodezyjnego, która dotyczy odniesienia wysokościowego i poziomego. Prace te mogłyby być wykonane przy okazji wdrożenia układu wysokości. Podane sugestie są wynikiem doświadczeń autorów we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH oraz innych prac realizowanych z wykorzystaniem zasobu POGDiK.
This publication reviews the progress of works on the introduction of the new PL-EVRF2007-NH vertical system to the county resources. Some examples of the implementation of the frame were given, as well as their differences in terms of scope and financial resources. The focus was made on the works accompanying the modernisation of the height networks and the transformation of other height data. It was suggested that additional steps were taken to arrange the part of the geodetic resource that concerns the height and horizontal reference. These works could be carried out during the implementation of the height frame. The given suggestions are the result of the authors' experience in implementing the PL-EVRF2007-NH frame and other works carried out using POGDiK resource.