Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Wpływ metod implementacji warstwy persystencji na wydajność aplikacji
Autorzy: Siebyła Kamil, Skublewska-Paszkowska Maria
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski | angielski
Wolumen/Tom: 17
Strony: 326 - 331
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 grudnia 2020
Abstrakty: angielski | polski
There are various methods for creating web applications which have differe nt levels of performance. The way the data access will be programmed at a specific endpoint, therefore, determines the perfo rmance of the entire application. There are many programming methods that are often time-consuming to im plement. This paper presents a comparison of the available methods of handling the persistence layer in relation to the efficien cy of their implementation. There are few methods for Entity Framework enviroment : Linq To Entity, Explicite L oading, Eager Loading, Raw SQL oraz Stored Procedure . While executing particular test scenarios, it was found that working on pure sql code in the case of working with the persistence layer is more efficient than using Object-Relational Map per.
Istnieją różne metody tworzenia aplikacji internetowych. Każda z tych metod ch arakteryzuje się różnym poziomem wydajności. Sposób , w jaki zostanie zaprogramowany dostęp do danych na konkretnym pun kcie końcowym, uwarun- kowuje więc wydajność całej aplikacji. Niniejszy artyk uł przedstawia porównanie dostępnych sposobów obsługi war- stwy persystencji w stosunku do wydajności ich implementacji. Sposobami tymi w środowisku Entity Frameworka są: Linq To Entity, Explicite Loading, Eager Loading, Raw SQL oraz Stor ed Procedure. . Wykon ując poszczególne scena- riusze testowe ustalono, że działanie na czystym kodzie sql w przypadku p racy z warstwą persystencji jest wydajniejsze niż korzystanie z maperów obiektowo relacyjnych (ang. Object-Relational Mapper ).