Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Porównanie wydajności relacyjnych baz danych SQL Server, MySQL oraz PostgreSQL z zastosowaniem aplikacji webowej i frameworku Laravel
Autorzy: Wodyk Rafał , Skublewska-Paszkowska Maria
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski | angielski
Wolumen/Tom: 17
Strony: 358 - 364
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 grudnia 2020
Abstrakty: angielski | polski
Many database implementations are supported by application frameworks that ca n affect their performance. The paper presents a comparison of the performance of SQL Server, MySQL and Pos tgreSQL relational databases based on an application written in PHP using the Laravel framework. The time of perf ormance for various types of queries, both simple and using column and table concatenation was evaluated . The obtained results for the same database structures differed depending on the operations performed on the databases. Looki ng at the entirety of the research conducted, it can be concluded that in the case of databases in which the number of records is not too large (up to 1000 records) and the technical parameters of the device on which the database is running are of low or medium class, MySQL performs very well.
Wiele implementacji baz danych jest wspieranych przez szkielety aplikacji, które mo gą rzutować na ich wydajność. Artykuł przedstawia porównanie wydajności relacyjnych baz danych SQL Server, MySQL oraz PostgreSQL na pod- stawie aplikacji napisanej w ję zyku PHP z wykorzystaniem frameworku Laravel. Pod uwagę wzięty został czas wyko- nania różnego typu zapytań, zarówno prostych, jak również z u życiem konkatenacji kolumn oraz tabel. Otrzymane wyniki zostały poddane wielowymiarowej analizie. Otrzymywane wyniki dla takich samych struktur baz danych różni- ły się w zależności od wykonywanych operacji na bazach. Patrząc na cało kształt przeprowadzonych badań można dojść do wniosku, że w przypadku baz danych, w których liczba rekordów nie jest zbyt duża (do 1000 rekordów) oraz para- metry techniczne urządzenia, na którym uruchomiona jest baza są klasy niskiej bądź średniej bardzo dobrze wypada MySQL.