Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Analysis and comparison of programming frameworks used for automated tests
Autorzy: Gromek Damian, Gutek Dariusz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 17
Strony: 339 - 344
Bazy: Baztech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 grudnia 2020
Abstrakty: angielski | polski
This article compares and discusses the programming skeletons for automatic tests . Two test skeletons have been se- lected for testing purposes and then a test environment has been installed and configured, in which appropriate test scenarios have been prepared. Once the test environment has been properly pr epared, measurements of the time to launch both frameworks were performed. The results obtained were show n in the form of tables and charts for later analysis. The frameworks were also analyzed in terms of syntax and f unctionality. At the end, a summary was present- ed, containing more information and conclusions that resulted from the analysis.
W niniejszym artykule zostały porównane i omówione szkielety programis tyczne służące do testów automatycznych. Do celów badawczych zostały wybrane dwa szkielety a następnie zostało zainstalow ane i skonfigurowane środowisko badawcze, w którym przygotowano odpowiednie scenariusze testowe. Po odpowienim przygotwaniu środowiska ba- dawczego zostały przeprowadzone pomiary czasu uruchomienia obydwu frameworków. Wyniki jakie otrzymano poka- zan o w postaci tabel i wykresów umożliwiających ich późniejszą analizę. Badane frame worki zostały również przeanli- zowane pod kątem składni i funkcjonalności. Na koniec zostało przedstawione po dsumowanie zawierające najistotniej- sze informację i wnioski jakie wynikły z przeprowadzonej analizy.