Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Autorzy: Gleń Piotr, Krupa Karol
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 4
Wolumen/Tom: 16
Strony: 32 - 39
Bazy: BazTech | Index Copernicus | Google Scholar
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 27 stycznia 2021
Abstrakty: angielski | polski
This article presents the significance of laser scanning as a method of acquiring spatial data and the significance of this method during the process of survey of historic monuments. The authors of the paper focus on the survey of the postern located under the eastern slope of the Kłodzko Fortress and connecting the town with the upper levels of the for - tification. With the use of laser scanning, a three-dimensional image of the postern was obtained. Based on the results of measurements, it is possible to specify the dimensions of tunnel elements which are difficult to measure, such as the buried fragment of the postern and the height of the embankment located above the tunnel. The research conducted by the au - thors of the article has been juxtaposed with the available archival materials concerning this part of the Kłodzko Fortress.
Niniejszy artykuł przedstawia znaczenie skaningu laserowego jako metody pozyskiwania danych przestrzennych oraz znaczenia tej metody podczas procesu inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Autorzy tekstu skupiają się na badaniach inwentaryzacyjnych dotyczących poterny znajdującej się pod wschodnim zboczem Twierdzy Kłodzko i łączącej miasto z górnymi poziomami. Wykorzystując do czynności pomiarowych skaning laserowy uzyskano trójwymiarowy obraz poterny. Bazując na wykonanych pomiarach możliwe jest sprecyzowanie pomiarów dotyczących elementów tunelu o utrudnionej możliwości pomiaru jak np.: zasypanego fragmentu poterny oraz wysokości nasypu ziemnego zlokalizowanego nad tunelem. Przeprowadzone przez autorów tekstu badania zestawione zostały z dostępnymi materiałami archiwalnymi dotyczącymi tej części Twierdzy Kłodzko.