Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Comparison of the performance of relational databases PostgreSQL and MySQL for desktop application
Autorzy: Klimek Bartłomiej Mirosław, Skublewska-Paszkowska Maria
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 18
Strony: 61 - 66
Bazy: BazTech | Index Copernicus | Google Scholar
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 marca 2021
Abstrakty: polski | angielski
Celem niniejszej pracy było porównanie wydajności relacyjnych s ystemów zarządzania bazami danych PostgreSQL i MySQL. Na potrzeby tego badania została zaprojektowana baza danych oraz opr acowano i zaimplementowano opro- gramowanie mające łączyć aplikację desktopową z poszczególnymi system ami baz danych. Oprogramowanie to ma również tworzyć encje oraz relacje między nimi w wybranych pustyc h schematach na bazy na serwerach. Zaimplemen- towano także aplikację desktopowa w języku programowania Java, pozwalaj ącą na przeglądanie zapisanych danych w bazie oraz przeprowadzenie testów wydajności bazy. Testy dotyczy ły podstawowych operacji dodawania, pobrania, aktualizacji i usuwania danych. W pracy postawiono hipotezę ”PostgreSQL jest bardziej wydajny dla aplikacji deskto- powych podczas małego obciążenia danymi, czyli do 1000 zapytań”, która zost ała potwierdzona wynikami uzyskanymi z przeprowadzonych badań.
The aim of this paper was to compare the performance of two relational database management systems PostgreSQL and MySQL. For the purpose of the study a relational database was designed and a piece of software was implemented to connect desktop application with the database system. This software shall also creates entities and relations between them in desired empty schemes on servers for databases. There has als o been implemented a desktop application in Java programming language, that allows browsing data stored in database and perfor ming the tests of database performance. Tests addressed basic operations of adding, collecting, updating and del eting data. A hypothesis ”PostgreSQL is more efficient for desktop application while loaded with small data, in that case 1000 of queries” was confirmed by obtained results.