Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Szaran Janina , Dudziak Andrzej, Trembaczowski Andrzej, Niezgoda Halina, Hałas Stanisław
Rok wydania: 2005
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 49
Strony: 135 - 144
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski
We pr o vide the re sults of 24- hour ob ser va tions m ade in a m eadow s ite l o cate d in a sm all r iver val ley in Cen tra l Eu rope. Sam ples of at m o - spheri c air wer e take n from thre e ho ri zons: ne ar t he soil (0.05 m ), i n the gr ass ( 0.5 m ) and a bove the m eadow ( 2 m ) at two- hour in ter vals. At the sam e tim e, sa m ples of soi l air wer e col lect ed from two ho ri zons: –0. 1 and –0.5 m . We ha ve found a var i a tion of d 13 C above t he ground from –6‰ dur ing the da y to –20‰ late at night ac com pa nied by vari a tions i n CO 2 con cen tra tion from 270 ppm dur ing the da y, to var i ous lev els l ate a t night a t dif fer ent hei ghts above the gr ound. The m ax i m um con cen tra tion wa s 1430 ppm at the ground le vel. The c or - re la tion co ef f i cient be tween d 13 C and re cip ro cal of c on cen tra tion wa s the hi gh est ( R 2 = 0.984) for the s am ples c ol lect ed 2 m above the ground, t he re gres sion li ne cle arl y in di cat ing CO 2 m ix ing from the tw o source s: at m o spheri c and bioge nic r es er voirs. The i n ter cept of t he m ix ing line yields d 13 C = –23.0‰ for the bi ogenic C O 2 . In con trast, the di ur nal vari a tions in th e soil were rel a tively sm all, d 13 C var ied from –21.6 to –23. 4‰, w hile C O 2 con cen tra tion from 4300 to 8200 and from 24 700 to 34 500 ppm at dept hs of 0.1 m and 0.5 m re spec - tively, which is less than 2-fold . Sm all di ur nal vari a tions are char ac ter is tic of dry soils, wh ere d 13 C is weakly cor re lated with CO 2 con cen - tra tion ( in our c ase R 2 was 0. 30 and 0.54, re spec tivel y) .