Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Comparative analysis of frameworks used in automated testing on example of TestNG and WebdriverIO
Autorzy: Shtokal Alla, Smołka Jakub
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 19
Strony: 100 - 106
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 czerwca 2021
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przedstawiona została analiza porównawcza frameworków wspomagających wytwarzanie testów zautomatyzowanych dla zdefiniowanych scenariuszy testowych. Badanie porównawcze dotyczyło frameworków Test NG oraz WebdriverIO. Omówienie narzędzia zostało przeanalizowane zarówno pod kątem procesu tworzenia testów, jak i szybkości oraz wydajności ich wykonywania. Na potrzeby pracy została wykorzystana strona internetowa github.com. Aplikacja ta posłużyła do przeprowadzania skryptów testowych napisanych w obu frameworkach. Wyniki zostały porównane przez cztery zdefiniowanych kryterium: całkowity czas uruchamiania zbiorów testowych z różną maksymalną liczbą jednocześnie uruchomionych instancji przeglądarki , średni czas uruchamiania wszystkich skryptów testowych w trybie headless, średnia wartość zużycia pamięci oraz CPU podczas wykonania testów. W podsumowaniu zawarta została ocena porównywanych frameworków .
The article presents a comparative analysis of frameworks supporting the de velopment of automated tests for defined test scenarios. The comparative study concerned the Test NG and WebdriverIO frameworks. The overview of the tool has been analyzed both in terms of the test development process as well as th e speed and efficiency of their execution. The website github.com was used for the purposes of the work. This application was used to run test scripts written in both frameworks. The results were compared by four defined criteria: the time of running the test scripts with a different maximum number of simultaneously running browser instances, the average time of running all test scripts in headless mode, the average value of memory and CPU usage during the test execution. The summary includes the evaluation of the compared frameworks.