Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Comparison of lightweight frameworks for Java by analyzing proprietary web applications
Autorzy: Pucek Marek, Błaszczyk Michał, Kopniak Piotr
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 19
Strony: 159 - 164
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 czerwca 2021
Abstrakty: angielski | polski
There are many frameworks available in the IT environment that differ in performance, security, complexity, and speed. The user who wants to start working with the selected framework shou ld know whether it will meet the architectural requirements and business assumptions. The aim of this work is to compare the performance and complexity of web applications built using different lightweight frameworks for the Java la nguage. Spring Boot, Micronaut, Quarkus and Java lin frameworks will be compared. At the beginning of the work, th e main problems related to the creation of mo d- ern applications were discussed. In the following sections, basic analysis o f the complexity of the syntax and conve n- tions of the selected skeletons was performed. Then , experiments were conducted to compare performance - response and build times and memory consumption during application development a nd use. A wide cross-section of efficiency has been obtained in selected lightweight framework usages. The prepar ed comparison can be used to select the appr o- priate framework for the project.
W środowisku IT dostępnych jest wiele szkieletów, które różnią się między s obą wydajnością, bezpieczeństwem, zł o- żonością czy szybkością działania. Użytkownik, chcący zacząć pracę z wybrany m szkieletem powinien wiedzieć , czy sprosta on wymaganiom architektonicznym oraz założeniom biznesowym. Celem niniej szej pracy jest porównanie wydajności oraz złożoności aplikacji internetowych zbudowanych z wykorzystanie m różnych lekkich szkieletów dla języka Java. Porównane zostaną szkielety Spring B oot, Micronaut, Quarkus oraz Javalin. Na początku pracy omówione zostały główne problemy związane z tworzeniem współczesnych aplikacji. W kolejnych częściach dokonano podst a- wowej analizy złożoności składni i konwencji wybranych szkieletów. Następnie wykona no eksperymenty mające na celu porównanie wydajności - czasy oraz zużycie pamięci podczas tworzenia i użytkowania aplikacji. Uzyskano s zeroki przekrój efektywności w wybranych zastosowaniach lekkich szkieletów. Sp orządzone porównanie może być wykorz y- stane do dobrania odpowiedniego szkieletu do projektu.