Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
100
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Wpływ pór roku na wypadkowość w budownictwie
Autorzy: Szer Iwona, Szer Jacek, Kaszubska Monika, Miszczak Jakub, Hoła Bożena, Błazik-Borowa Ewa, Jabłoński Marek
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 67
Strony: 489 - 504
Web of Science® Times Cited: 2
Scopus® Cytowania: 2
Bazy: Web of Science | Scopus | BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 7 stycznia 2021
Abstrakty: angielski | polski
The article analyses the changes occurring in accidents in the construction industry in Poland. It was analyzed the influence of the season on the number and structure of accidents. Research and analyzes were carried out on the basis of statistical data, made available by the Central Statistical Office, regarding accidents at work in construction that occurred in the period from 2010 to 2018. The total number of accidents at work in the construction sector in in these years shows a significant downward trend. A similar downward trend can also be seen in individual groups of accidents, broken down into light, serious and fatal. Based on the research carried out, the decisive impact of the season on the accident rates in construction sector was noticed. The smallest value of the accident frequency rate in most of the accident types considered can be observed in the winter season. In turn, the highest value of the light and fatal accident frequency rate can be observed in summer season (July - September). Weather conditions, for example, high temperatures and sunshine can lead to dangerous situations which can result in accidents at work. Climate conditions should therefore play an increasingly important role in assessing the risk of accidents.
W artykule przeanalizowano zmiany zachodzące w wypadkowości w budownictwie w Polsce. Oceniono wpływ pory roku na liczbę i strukturę wypadków. Badania i analizy przeprowadzono na podstawie danych statystycznych, udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczących wypadków przy pracy w budownictwie, które wystąpiły w latach 2010–2018. Ogólna liczba wypadków przy pracy w budownictwie w tych latach wykazuje znaczącą tendencję spadkową. W 2010 roku uległo wypadkowi 9098 osób, a w 2018 roku 5247 osoby. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wpływ sezonu na wypadkowość w budownictwie. Wskaźnik częstości wypadków ogółem oraz wypadków lekkich wskazuje, że największa liczba osób poszkodowanych w wypadkach z wyjątkiem roku 2016 występuje w miesiącach letnich, lipiec–wrzesień. Najwyższą wartość zaobserwowano w lecie 2010 roku i wyniosła ona 5.83 osób poszkodowanych na 1000 pracujących przy pracy w budownictwie. Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych pomiędzy 2012 rokiem a 2018 również osiąga największe wartości w poszczególnych latach w porze letniej. W przypadku wskaźnika częstości wypadków ciężkich takiego trendu nie obserwuje się. W Polsce, wg przeprowadzonych przez autorów badań w latach 2010–2018 udział wskaźnika częstości wszystkich wypadków w miesiącach lipiec – wrzesień wyniósł średnio 0,274, natomiast w przypadku wypadku śmiertelnego, tego najgorszego 0,339. Duże znaczenie mają tutaj warunki pogodowe, czyli wysoka temperatura, nasłonecznienie, które przyczyniają się do spotęgowania zmęczenia wywołanego wysiłkiem fizycznym, obniżeniem koncentracji i wydłużeniem czasu reakcji. Czynniki te mogą prowadzić do stworzenia sytuacji niebezpiecznych, których skutkiem mogą być wypadki przy pracy. Zmieniający się klimat z coraz częściej występującymi i dłużej trwającymi falami upałów może dodatkowo powodować wzrost zagrożenia dla osób pracujących na budowach, a w konsekwencji zwiększać liczbę wypadków szczególnie tych najgorszych – śmiertelnych w okresie letnim. Okresem o najmniejszej wypadkowości w większości rozważanych rodzajów wypadków jest zima. Udział wskaźnika częstości wszystkich wypadków w latach 2010–2018 w miesiącach styczeń–marzec wyniósł średnio 0,226. W tym czasie ograniczone są prace na zewnątrz, a tym samym prace na wysokości, stanowiące największą grupę wypadków na budowach. Warunki klimatyczne powinny więc odgrywać coraz większą rolę w ocenie ryzyka wypadków. Można by również rozważyć instalację urządzeń do monitorowania parametrów środowiska zewnętrznego na placach budowy. Mogło by to przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków związanych z oddziaływaniem klimatu.