Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Akram Amanda, Słowik Marta
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Strony: 10 - 11
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: TAK
Nazwa konferencji: XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
Skrócona nazwa konferencji: KKMP2021
URL serii konferencji: LINK
Termin konferencji: 20 września 2021 do 21 września 2021
Miasto konferencji: Wrocław
Państwo konferencji: POLSKA
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski
Beton jest najszerzej stosowanym materiałem konstrukcyjnym w budownictwie. Do produkcji zwykłych betonów konstrukcyjnych są używane trzy podstawowe składniki: cement, woda i kruszywo. Metody projektowania betonu pozwalają na wyznaczenie odpowiednich ilości poszczególnych składników w celu uzyskania wymaganych cech stwardniałego betonu, przede wszystkim wytrzymałości betonu na ściskanie. Cecha ta odgrywa decydującą rolę w wymiarowaniu przekrojów elementów żelbetowych. Natomiast wytrzymałość betonu na rozciąganie jest podstawowym parametrem przy ocenie odporności konstrukcji na zarysowanie i analizie procesu pękania betonu oraz przy określaniu nośności elementów betonowych. Wytrzymałość na rozciąganie jest w zwykłych betonach konstrukcyjnych około 10-cio krotnie niższa od wytrzymałości na ściskanie. Stąd beton jest zaliczany do grupy materiałów kruchych. Ze względu na wewnętrzną strukturę stwardniałego betonu, w której możemy wyróżnić stwardniały zaczym cementowy, ziarna kruszywa ale również pory i mikrorysy, materiał ten charakteryzuje się stosunkowo dużą niejednorodnością. Stosowane do produkcji betonu kruszywo powinno charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem. Nie bez znaczenia jest również rodzaj kruszywa. Dopuszcza się stosowanie zarówno kruszywa otoczakowego (żwir) jak i łamanego. Wszystkie wyżej wymienione czynniki wpływają na jakość betonu i konieczność eksperymentalnego wyznaczania cech betonu. Badania wykonywane są w standardowy sposób i przy użyciu standardowych próbek według zaleceń normowych [1]. Badanie betonu na ściskanie przeprowadza się w próbie osiowego ściskania na próbkach walcowych lub kostkowych [2]. Przeprowadzenie osiowej próby rozciągania betonu jest kłopotliwe i wymaga specjalistycznego oprzyrządowania. Stąd przy ocenie wytrzymałości betonu na rozciąganie wykorzystuje się metodę pośrednią polegającą na rozłupywaniu próbek, tak zwana próba brazylijska [3]. Dopuszcza się w tym badaniu stosowanie zarówno próbek walcowych jak i sześciennych. Rys.1.