Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
70
Lista 2021
Status:
Autorzy: Jędrychowski Robert
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 156
Strony: 18 - 23
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Rozwój nowoczesnych technologii widoczny jest również w pracy sieci elektroenergetycznych oraz całego systemu elektroenergetycznego. Zmiany dotyczą wszystkich elementów systemu elektroenergetycznego, następuje ich ciągła modernizacja, doskonalenie urządzeń sieciowych oraz automatyki i systemów sterowania. W pracy sieci elektroenergetycznych pojawiły się również zupełnie nowe elementy wcześniej praktycznie niewystępujące. Należą do nich źródła rozproszone (DER), magazyny energii oraz pojazdy elektryczne wyposażone we własny zasobnik energii (elektromobilność). W artykule przedstawiono analizę wpływu rozwoju infrastruktur stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) na pracę elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, ze szczególnym uwzględnieniem głównych punktów zasilania 110/SN. Podstawowym celem była analiza i opisanie bezpieczeństwa pracy sieci rozdzielczej na przykładzie aglomeracji miasta Lublina przy założeniu rozwoju elektromobilności do roku 2036. Analiza uwzględnia plany rozwoju komunikacji zbiorowej oraz jej specyfikę.
The development of modern technologies is nowadays also visible in operations of power grids and the entire power system. The changes affect all elements of the power system, they are constantly modernized and the network devices, automation and control systems are improved as well. In the operations of power grids there are completely new elements that were practically not present before. They include distributed sources (DER), energy storage and electric vehicles equipped with a dedicated energy storage (electromobility). The article presents an analysis of the impact of the development of electric vehicle (EV) charging station infrastructure on the operations of the electricity distribution network with particular emphasis on the main substations 110/MV. The main objective was to analyse and describe the operational safety of the distribution network on the example of the agglomeration of the city of Lublin, assuming the development of electromobility by 2036. The analysis takes into account the development of public transport and its specifics.