Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
70
Lista 2021
Status:
Autorzy: Halchenko Volodymyr, Trembovetska Ruslana, Tychkov Volodymyr, Sapogov Mykyta, Gromaszek Konrad, Smailova Saule, Luganskaya Saule
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 9
Wolumen/Tom: 97
Strony: 46 - 49
Web of Science® Times Cited: 0
Scopus® Cytowania: 0
Bazy: Web of Science | Scopus
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 września 2021
Abstrakty: angielski | polski
A universal method for constructing multidimensional approximation models of surface eddy current probes with various structures of excitation systems is proposed. This method presupposes, firstly, the description of the eddy-current probe interaction with a testing object. Secondly, a computer design of the computational experiment based on quasi-random sequences with a minimum discrepancy is constructed. Thirdly, an approximation model is created using additive neural network regression and the assessment of the adequacy and information content of the obtained multivariate approximation model. The examples of approximation dependences of the eddy current density distribution are considered. Currents are generated by the uniform surface eddy current probes in the testing object. The results of reproduction of multidimensional response surfaces in the form of level lines are given. The lines were obtained on the basis of approximation models with an assessment of their quality using scatter diagrams. The value of the relative model error in the form of distribution histograms is presented.
Zaproponowano uniwersalną metodę konstruowania wielowymiarowych modeli aproksymacyjnych powierzchniowych sond wiroprądowych o różnych strukturach układów wzbudzających. Metoda ta zakłada, po pierwsze, opis interakcji sondy wiroprądowej z obiektem badanym. Po drugie, konstruuje się komputerowy projekt eksperymentu obliczeniowego oparty na sekwencjach quasi-losowych o minimalnej rozbieżności. Po trzecie, tworzony jest model aproksymacyjny z wykorzystaniem addytywnej regresji sieci neuronowych oraz ocena adekwatności i zawartości informacyjnej otrzymanego wielowymiarowego modelu aproksymacyjnego. Rozważane są przykładowe zależności aproksymacyjne rozkładu gęstości prądów wirowych. Prądy generowane są przez jednolite powierzchniowe sondy wiroprądowe w badanym obiekcie. Podano wyniki odwzorowania wielowymiarowych powierzchni odpowiedzi w postaci linii poziomicowych. Linie te otrzymano na podstawie modeli aproksymacyjnych z oceną ich jakości za pomocą wykresów rozrzutu. Przedstawiono wartość b łędu względnego modelu w postaci histogramów rozkładu.