Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
On group work in remote Mathematics learning
Autorzy: Murat Małgorzata
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Strony: 31 - 44
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 15 grudnia 2021
Abstrakty: angielski | polski
The COVID-19 pandemic has caused fundamental changes in education. Teachers of all levels of education faced many challenges. Well known teaching methods and techniques had to be applied remotely. Universities faced a huge challenge in conducting lectures online and in fulfilling assumed learning outcomes. Ways of gaining knowledge and developing skills has changed completely. Education at all levels have been "transferred" from the real world to the online world. This article is a kind of a report of the author's personal experiences of activating students of the Lublin University of Technology during distance learning. The use of "Separate rooms" function of the Microsoft Teams application in group work is presented.
Pandemia COVID-19 wywołała fundamentalne zmiany w zakresie kształcenia. Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia stanęli przed wieloma wyzwaniami. Do tej pory stosowane metody i techniki nauczania musiały być realizowane w warunkach pracy zdalnej. Uczelnie stanęły przed olbrzymim wyzwaniem w prowadzeniu zajęć i spełnieniu obiecanych studentom efektów uczenia się. Gruntownie zmienił się sposób przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności. Działania edukacyjne na wszystkich poziomach zostały w pewnym sensie ,,przeniesione” ze świata realnego do świata on-line. Rozdział ten jest pewnego rodzaju sprawozdaniem osobistych doświadczeń autorki z aktywizacji studentów Politechniki Lubelskiej w czasie nauki zdalnej, poprzez pracę w grupach, która realizowana była za pośrednictwem funkcji ,,Oddzielne pokoje” aplikacji Microsoft Teams.